När Folkhälsomyndigheten sammanfattade vaccinationsstatistiken för vårdpersonal per den 1 december, visade siffrorna att totalt 11 procent hade fått en tredje dos.

Det skilde mellan verksamhetsområde och yrkesgrupp. Störst andel vaccinerade fanns bland personalen på särskilda boenden för äldre (Säbo), där 19 procent hade fått den tredje dosen. Lägst var andelen inom sjukhus och LSS-vård, med 7 procent.

Sjuksköterskor var mer vaccinerade än andra yrkesgrupper. På Säbo, i LSS-vård och i hemtjänsten hade 31–33 procent fått en tredje dos. Läkare redovisas bara inom sjukhusvården, där 7 procent fått en tredje dos. Där skiljer det inte mycket mellan yrkesgrupperna; 8 procent av sjuksköterskorna hade fått en tredje dos.

I Stockholm satte vaccinationen av vårdpersonal på sjukhus i gång förra måndagen, alltså en vecka efter Folkhälsomyndighetens senast redovisade siffror.

– Jag förstår inte varför man inte gjort det tidigare. Vi har inte heller fått någon förklaring till det och det kan man ha synpunkter på, säger Stockholms läkarförenings ordförande Johan Styrud till Svenska Dagbladet.

Han säger till tidningen att många läkare ställt sig frågande till varför vaccinationen med en tredje dos inte inletts tidigare.

Enligt Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg följer regionen Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

– Folkhälsomyndigheten har varit mycket tydliga med att det är viktigt att vi först och främst skyddar de som riskerar att få en allvarlig sjukdom när man smittas med covid-19, så det är de som har prioriterats först, säger han till SVT Nyheter Stockholm.

Han säger att regionen arbetar så fort det går, men att man också måste hålla på prioriteringsordningen. Han tror att »inom de närmsta veckorna« kommer många inom intensivvård, akutvård, slutenvård och annat patientnära arbete, vara vaccinerade.