– Vi har skickat in en begäran till UKÄ om att de ska starta ett tillsynsärende. Vi vill se om KI har juridiskt stöd att agera som de gör, säger Elsa Hultgren, läkarstudent på termin 4, som tillsammans med en annan student har vänt sig till UKÄ.

Läkartidningen har tidigare berättat att en mindre grupp studenter har missat examinationer när de följt rekommendationerna om att stanna hemma vid luftvägssymtom. Nu är de spärrade från fortsatta studier nästa termin.

Elsa Hultgren saknar 1,5 poäng från en patologikurs. Hon skrev inte den ordinarie salstentan i maj på grund av luftvägssymtom, i enlighet med KI:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och på omtentan i augusti fick hon underkänt.

– Det är jättestressande. Det har varit väldigt svårt att ägna sig åt plugget. Jag har kämpat på men det känns surt eftersom det blir uppehåll oavsett hur bra det går nu.

Cirka 20 läkarstudenter befinner sig i samma sits, enligt Elsa Hultgren. Några går i hennes årskull, några går i en lägre årskurs. De anser att KI lovat extra examinationstillfällen på grund av pandemin. Men enligt KI har något sådant löfte aldrig givits.

– Det som sagts är att om man missar examinationstillfällen på grund av covid, kan man kontakta examinator för att höra om det går att få någon ersättning, har programdirektören Marie Dahlin tidigare sagt till Läkartidningen.

Två studenter som missat både tenta och omtenta kommer däremot att erbjudas en muntlig examination. Men Marie Dahlin säger att det inte finns resurser för att även erbjuda extra chanser till de övriga spärrade studenterna.

– I och med att vi startar det nya läkarprogrammet är våra lärare upptagna med dubbla kurser och program. Och vi kan inte heller tumma på kraven.

För Elsa Hultgren kom programledningens budskap som en chock. Hennes nästa chans att ta de sista poängen är i mitten av januari 2022, när kursen ges på nytt. Men det är för nära inpå terminsstarten för att resultatet ska hinna rättas.

Studenterna har föreslagit dispens med återkallelseförbehåll, möjlighet till efterregistrering på kursen om tentamen blir godkänd i slutet av januari eller en alternativ examinationsform.

Elsa Hultgren säger att hon har förståelse för att lärarna befinner sig i en tuff situation i och med covid-19 och de parallella programmen som pågår. Men hon tycker ändå att KI kan anstränga sig mer för att hitta en lösning.

Hon har, i likhet med flera andra studenter, ansökt om dispens från behörighetskraven i hopp om att få börja termin 5 och sedan få tillgodoräkna sig poängen i efterhand. Men enligt KI är det inte möjligt. Några studenter har överklagat lärosätets avslagsbeslut till överklagandenämnden, som hittills har gått på KI:s linje.

Strävas (studenter för en rättvis vård och akademi) studentfackliga grupp inom Medicinska föreningen har nyligen skrivit ett öppet brev till KI:s rektor Ole Petter Ottesen, där de ber honom hjälpa de spärrade läkarstudenterna.

»Studenterna kan inte rimligen förväntas betala med sin utbildningsplats som tack för att de tog ansvar för sin egen och andras hälsa under pandemin«, skriver Sträva i brevet.

Under vårterminen ska Elsa Hultgren gå en kurs i kreativt skrivande, för att kunna behålla sin försörjning och bostad. Nästa höst hoppas hon på att återuppta läkarstudierna.

– Men jag är orolig för att inte få en studieplats då. KI har sagt att vi borde få det, men att de inte kan ge oss några garantier.

Hösten 2020 riskerade 50 studenter på termin tre, fyra och fem att bli utan studieplats. Bakgrunden var att ovanligt många klarat sina omtentor och därmed blivit behöriga. Till slut lyckades dock KI erbjuda samtliga studieplats. Men händelsen ligger färskt i minnet hos studenterna och vållar oro, enligt Elsa Hultgren.

UKÄ har påbörjat handläggning av KI-ärendet.

Läs också:

Läkarstudenter går både det gamla och det nya läkarprogrammet samtidigt

50 läkarstudenter kan nekas plats på KI i höst

Läkarstudenter på KI får sina studieplatser

Universitetskanslersämbetet – en statlig myndighet

Regeringen styr Universitetskanslersämbetets (UKÄ) verksamhet. Myndigheten har tre huvudsakliga ansvarsområden:

  • Att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.
  • Att följa upp och analysera utvecklingen och trender inom den svenska högskolan.
  • Att utöva juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor för att se till att de följer lagar och regler.