I Region Västernorrland vårdas just nu 13 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 2 inom intensivvården. Detta är en fördubbling jämfört med början på veckan.

– Vi har under en längre tid haft ett ansträngt vårdplatsläge och svårighet att bemanna vårdplatserna. De senaste dagarna har läget försämrats ytterligare. Vi ser även att allt fler invånare med covid-19 behöver sjukhusvård, säger Anders Lundin, t f områdesdirektör, länssjukvård somatik, i ett pressmeddelande.

Det ansträngda vårdplatsläget har lett till många överbeläggningar och det är den främsta orsaken till att Sundsvalls sjukhus nu går upp i stabsläge. Sjukhuset aktiverar dessutom steg två i sin upptrappningsplan för covid-19, vilket innebär att medarbetare från andra avdelningar kommer att förflyttas till infektionsavdelningen, där covid-19 patienter vårdas.

För att säkerställa att bemanning och vårdplatser kan användas för akuta vårdbehov kommer planerad vård som inte är akut skjutas upp.

– Om antalet patienter med covid-19 fortsätter att öka har vi en god planering och erfarenhet för att ställa om vården. Vi har dock ett ansträngt läge när det gäller tillgängliga vårdplatser vilket innebär att ribban har höjts något för vilka patienter som får en vårdplats och hur länge patienterna får vara kvar på sjukhuset, säger Anders Lundin.