Kraven framförs av Sveriges yngre läkares förening i en debattartikel i Dagens Samhälle undertecknad tillsammans med organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden i Sverige.

Artikeln hänvisar till den senaste AT-rapporten där närmare 40 procent av AT-läkarna angett att de arbetat ensamma på psykakuten. »Det är oacceptabelt. Att stå ensam, utan handledning, med svåra medicinska beslut är patientosäkert. Dessutom riskerar det att ge läkaren dåliga erfarenheter, vilket kan leda till att hen väljer bort psykiatri som sin framtida specialitet«, kommenterar debattörerna.

Med bättre arbetsvillkor för underläkare i psykiatrin kan fler liv räddas och unga läkares intresse för att stanna i psykiatrin öka, skriver de och ställer tre krav:

  • Säkerställ att legitimerad läkare finns på plats på de psykiatriska vårdenheterna.
  • Tillse att alla olegitimerade läkare har en namngiven handledare att få stöd av i sin professionella utveckling.
  • Låt Nationella vårdkompetensrådet få i uppdrag, likt de fått inom allmänmedicin, att ta fram rekommendationer för hur många ST-läkare i psykiatri som behövs i varje region, för att säkra återväxten och handledningen.

De lyfter också fram ett exempel att följa: »Låt Örnsköldsvik visa vägen; efter massiva protester återinfördes en senior kollega på plats och handledning till AT-läkarna utökades. Samtliga regioner måste omgående garantera samma stöd.«