Omställningen till en nära vård där alla invånare har en fast läkare och där läkarna har en begränsad patientlista går trögt. Dessutom saknas tydliga strategier och åtgärder från regering och myndigheter för att nå dit.

Det var budskapet i en motion som lades fram vid till Svensk förening för allmänmedicins (Sfam) fullmäktigemöte i våras.

Därför föreslog motionärerna att man bör inrätta en särskild »tänkargrupp« som får i uppdrag att utforma en konkret strategi, handlingsplan och tidplan för att ett system med fast läkare till alla invånare införs i Sverige.

Nu har Sfam tillsammans med Distriktsläkarföreningen inrättat just en sådan grupp. I dag, fredag, inleddes arbetet med ett möte i Stockholm.

Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef på Borgholms hälsocentral, leder tänkargruppens arbete. Foto: Privat

Gruppen leds av Åke Åkesson. Han är distriktsläkare och verksamhetschef vid Borgholms hälsocentral där han utvecklat den mycket omtalade Borgholmsmodellen med »hemsjukhuset« som bland annat innebär att patienter vid behov erbjuds hembesök av läkare och sjuksköterska. Läkarna på hälsocentralen har dessutom maximalt 1 000 patienter på sina listor.

– Jag är naturligtvis väldigt glad över detta uppdrag. Mitt absolut största intresse är det här med att få en primärvård som har tillräckliga resurser för att kunna garantera att alla människor har en fast läkare, säger Åke Åkesson.

Totalt ingår 14 distriktsläkare i tänkargruppen.

– De här personerna är var och en sådana som har engagerat sig i de här frågorna och som har stor kunskap. Det finns också en åldersspridning och en geografisk spridning

Vad har du för förväntningar på gruppens arbete?

­– Att summan av det här ska bli väldigt mycket större än vad var och en hade kunnat åstadkomma själv. Jag ser väldigt mycket fram emot att kunna ta fram i alla fall början på en strategi och handlingsplan.

Tanken är att gruppen ska fortsätta arbeta under vintern för att sedan lämna en slutrapport med förslag, åtgärder och handlingsplan i februari.

Åke Åkesson upplever att det aldrig tidigare funnits en så stor politisk enighet om att skapa en starkare primärvård och att alla som vill ska ha en fast namngiven distriktsläkare.

– När det gäller vägen dit så tror jag att det också finns en bred politisk önskan om att få hjälp och bli visade hur det här kan göras. Förhoppningen är att vi ska kunna lägga ett begripligt förslag som tydligt visar steg för steg att om vi gör så här så kommer vi att vid den här tiden – något år törs jag inte säga än – ha nått det här målet.

Åke Åkesson fortsätter:

– För min del, eftersom jag är relativt senior, så är det här sista chansen att få vara med och uppleva att det här med fast läkare blir verklighet. Annars kan man naturligtvis tänka sig att det kommer en ny chans om 10 eller 20 år, men alla som är med i gruppen tänker att det är just nu som det ska ske.

Här är läkarna i tänkargruppen

Sanna Althini – Kalmar/Gotland

Eva Amtkil – Skåne

Andrea Asplund – Stockholm

Julia Cederlund – Blekinge

Björn Englund – Kalmar

Ulrika Elmroth – Jämtland Härjedalen/Stockholm

Jens Halldin – Västra Götaland

Karl-Patrik Jonsson – Stockholm

Katarina Järbur – Halland

Annika Larsson – Västerbotten

Oskar Lindfors – Jämtland Härjedalen/Kronoberg

Jenny Magnusson – Värmland

Daniel Moberg – Östergötland

Åke Åkesson – Kalmar – sammankallande