I september spikade det nationella programområdet för kvinnosjukdomar och förlossning slutversionen av de riktlinjer om handläggning i graviditetsvecka 41 som har varit på gång.

Enligt riktlinjerna bör gravida som gått över tiden nu erbjudas igångsättning av förlossning i graviditetsvecka 41 i stället för i vecka 42, som har varit standard på många håll. Enligt riktlinjerna bör alla kvinnor ha fött sitt barn eller vara i värkarbete innan graviditetsvecka 42+0.

I början av vecka 41 rekommenderas vården att erbjuda kvinnan igångsättning, eller en tid för bedömning.

Samtidigt visar färsk statistik från Socialstyrelsen att den nya strategin redan har slagit igenom. Andelen förlossningar som sätts i gång på konstgjord väg i graviditetsvecka 41 har ökat rejält nationellt sett – från 21 procent under 2019 till 42 procent under 2020.

Det finns dock fortfarande stora variationer i landet. Uppsala är den region som i störst utsträckning anammat den nya strategin, enligt Socialstyrelsens siffror. Här började 72 procent av alla förlossningar i vecka 41 med induktion förra året. I andra änden av spektumet finns Östergötland, där det handlade om 16 procent.

Som Läkartidningen har berättat om är det bland annat den svenska studien Swepis som har rört om i förlossningsvården. Resultaten – som kom 2019 – pekade nämligen mot att det är säkrare för mor och barn om förlossningen sätts i gång i vecka 41 i stället för i vecka 42. Studien avbröts i förtid efter att sex barn i gruppen där man avvaktat dött, men inget i gruppen där förlossningen satts i gång i vecka 41.

I augusti i år framhöll också ett antal forskare och läkare i en artikel på DN debatt att forskning pekat mot att man skulle kunna förhindra minst 100 fall per år av svår sjuklighet eller död hos barnen genom igångsättning vid 41 fullgångna veckor.