I slutet av november rapporterade Sveriges Radio Ekot att Justitieombudsmannen fått in 9 000 anmälningar kring vaccinationsbevis på två veckor – nästan lika många som myndigheten vanligtvis får på ett helt år. I princip alla som anmält har uttryckt att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter, samt att åtgärden är oproportionerlig.

Nu har dock JO beslutat att inte gå vidare med de många klagomålen, som riktats mot såväl riksdagen och regeringen som Folkhälsomyndigheten.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefs-JO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

Eftersom JO inte får granska regeringen går man inte heller vidare med de klagomål som riktats mot den.

Trots de många anmälningarna till JO är en majoritet av svenskarna positiva till krav på vaccinationsbevis vid stora evenemang, enligt en ny Novus-undersökning gjord på uppdrag av SVT. Endast 14 procent är helt emot krav, rapporterade SVT tidigare i veckan.