Under vecka 51 ökade antalet covid-19-fall med 14 procent sedan veckan innan, trots att julhelgen tros ha medfört en viss eftersläpning i rapporteringen. Det visar Folkhälsomyndighetens preliminära analys.

Folkhälsomyndigheten är ännu inte helt klar med analyserna av förra veckans prover, men det finns indikationer på att andelen fall som då utgjordes av omikron varierade mellan 3 och 51 procent i regionerna. En tydlig trend mot en växande andel fall som utgörs av omikron syns dock.

Belastningen inom sjukvården har också ökat och under förra veckan vårdades 52 nya patienter på intensiven.

– Även om vi har sett en ökning i antalet personer som behöver vård på grund av covid-19, gör vaccinerna att det är mycket färre nu jämfört med tidigare perioder av hög smittspridning. Det visar vikten av att ännu fler blir vaccinerade, och att de som nu får erbjudande om en påfyllnadsdos också tar den dosen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

De senaste fyra veckorna har antalet intensivvårdade per 100 000 invånare varit tolv gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade. 36 procent av förra veckans bekräftade fall var också ovaccinerade.

Totalt har nu 789 fall av virusvarianten omikron konstaterats i Sverige genom helgenomsekvensering, där virusets arvsmassa analyseras. Skåne har flest fall, 542 stycken, men enligt DN tror flera regioner att den verkliga spridningen är betydligt högre än vad siffrorna visar.

Läs också: Omikron snart hos 60 procent av alla coronasmittade i Region Stockholm