Amanda Sarics, läkarstudent i Umeå. Foto: Privat

– Som läkarstudent ses man inte som nödvändig i vården. Vi är de första som åkt ut ur salen, ut från ronden. Men det är bara en kortsiktig lösning. På sikt kommer det få konsekvenser för den kommande läkargenerationen. Den reflektionen saknar jag, säger Amanda Saric, läkarstudent på termin 8.

Om ett halvår får hon och hennes kursare på läkarprogrammet vid Umeå universitet söka underläkarjobb. Amanda Saric ser fram emot det, men vittnar samtidigt om en stark oro och stress bland studenterna.

– Vi är oroliga över att vi inte har den kliniska erfarenhet vi borde ha, säger hon och tillägger:

– Vissa kommer kanske söka jobb som underläkare på kirurgen utan att ha satt sin fot i en operationssal under utbildningen. Andra kanske söker jobb på urologen utan att ha en aning om hur man sätter kateter.

Hela hennes kliniska utbildning har skett under pandemin. Många praktiska utbildningsmoment har ställts in eller gjorts om, enligt Amanda Saric.

– Senast i morse kom jag på en ny placering där jag fick höra att vi ska ha övning i injektionsteknik över Zoom.

Hon bedömer att utbildningskvaliteten har sjunkit på grund av pandemin, och ger några exempel: Studenterna får träffa färre patienter, det är svårt att få delta på ronder, få plats på operationssal och kunna sitta tillsammans med sin handledare.

Vilka konsekvenser får det för er studenter, tror du?

– På varje enskild placering får anpassningarna inte så stora konsekvenser. Men det blir en ränta på ränta effekt när varje placering anpassas till det sämre.

Amanda Saric är kritisk till hur läkarstudenterna har behandlats under pandemin.

– Det handlar om två aspekter – dels den försämrade utbildningskvaliteten, dels programledningens bemötande. Det har varit väldigt inkonsekventa i sina besked till oss.

Ett exempel är, enligt henne, att studenternas praktiska examen (OSCE) ställdes in med tre dagars varsel på grund av covid-19. Amanda Saric hade pluggat hela julen, totalt fem veckor. Drygt två veckor senare hade klassen obligatoriska gruppövningar. Då samlades cirka tio personer i små rum.

Hon tycker inte att programledningen stått upp för studenternas kliniska utbildning tillräckligt mycket.

– Vi har en generell känsla av att vi är ovälkomna. Det blir som en kamp att hävda sin rätt att få delta. Och vi känner inte riktigt att programledningen har vår rygg.

Nu efterlyser hon en tydlig, långsiktig plan för att säkra att läkarstudenterna får den praktiska träning som krävs, trots pandemin.

– Vi har stor förståelse för att man var tvungen att göra snabba omställningar när pandemin kom. Men pandemin har pågått länge, och man har fortfarande inte lyckats hitta hållbara lösning för att upprätthålla utbildningskvaliteten, säger Amanda Saric.

Bengt Johansson är ny på posten som programdirektör för läkarprogrammet vid Umeå universitet. Han uppger att programledningen tar kritiken på »största allvar«. Eftersom han precis tillträtt, säger han sig dock sakna insyn i hur pandemin påverkat den kliniska praktiken och hänvisar därför till den tidigare programdirektören, Magnus Hultin.

Han konstaterar att den kliniska utbildningen har påverkats av pandemin.

– Vissa praktiska övningar har begränsats i omfattning sedan mars 2020. Det har tyvärr inte gått att genomföra i samma omfattning som det var planerat. Vi har justerat gruppstorlekar, och flyttat saker för att studenter eller lärare varit sjuka. Men då har vi försökt erbjuda likvärdiga ersättningsmöjligheter, säger Magnus Hultin.

Vissa kurser, studentgrupper och utbildningsorter som är knutna till Umeå universitet drabbats hårdare än andra.

– Men vi räknar med att grupper som fått mindre klinisk träning på ett område, kommer att kompenseras genom att de får träna på motsvarande moment på andra kliniker. Den praktiska träningen i närhet till patient tränar man till exempel på återkommande under hela utbildningen.

Programledningen har hittills inte sett några tecken på kunskapsbrister hos sina läkarstudenter, som testas genom praktiska examinationer (OSCE) på termin 6, 8 och 11.

– Vi hoppas att vi inte har systematiska förändringar som gör att studenterna inte kommer i kapp. Vi följer detta och har en löpande dialog med studentkåren.

Läs mer:

Kritik mot inställd VFU i Uppsala