Det var våren 2020 som Åke Lundkvist och flera andra forskare tog blodprov på runt 450 vänner och bekanta i Stockholmsområdet för att titta på förekomst av antikroppar mot sars-cov-2.

Överklagandenämnden för etikprövning åtalsanmälde dock det hela. Enligt Överklagandenämnden rör det sig om forskning som kräver etikprövningstillstånd.

Nu åtalas Åke Lundkvist för brott mot etikprövningslagen, något som Upsala nya tidning var först med att berätta om. Själv nekar han till brott.

Vice chefsåklagare Micael Dahlberg – som lämnade åtalet till Uppsala tingsrätt under tisdagen – anser att provtagningarna är att bedöma som forskning och att Åke Lundkvist är ansvarig för att ha påbörjat forskningsprojektet utan att ha fått etikprövningstillstånd.

– Som lagtexten är utformad faller provtagning under etikprövningslagen om det sker i syfte att skaffa ny kunskap. De som genomfört blodprovstagningarna och undersökt resultaten har sinsemellan diskuterat och kommit fram till att det var skiftande resultat beroende på i vilken del av Stockholm som provtagningen skett. Dessutom hade det stått i tidningen att det var något slags projekt, säger han till Läkartidningen och fortsätter:

– Då tycker jag att det är tydligt att det handlar om forskning.

Micael Dahlberg anser att gärningen begåtts med uppsåt. Då kan påföljden bli böter eller fängelse i upp till två år.

– Min bedömning är att det är böter som gäller i det här fallet, säger Micael Dahlberg.

Av stämningsansökan framgår det att Åke Lundkvist nekar till brott. Läkartidningen har sökt honom för en kommentar.

»Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt«, sa han till Läkartidningen förra hösten.

Åke Lundkvists advokat Hanna Lindblom säger till Upsala Nya tidning att de är förvånade av beslutet om åtal:

– Det verkar som att åklagaren inte förstått materialet och de invändningar Åke Lundkvist haft om att det här exempelvis inte är en forskningsstudie. Vi kommer att ha en mängd invändningar mot det här åtalet.

Eva Tiensuu-Jansson är ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

– Självklart är det allvarligt att det här leder till åtal, men vi kan inte göra så mycket innan rättsväsendets process är färdig. Vi måste avvakta vad som händer. Självklart ser vi allvarligt på om man kommer fram till att han inte har följt etikprövningslagen, säger hon till Läkartidningen och tillägger:

– Är det så att han blir fälld måste universitetet naturligtvis ta ställning till om man behöver vidta ytterligare åtgärder. Men det blir ju en fråga för rektor när rättegången är över i så fall.

Som Läkartidningen också berättat har Överklagandenämnden för etikprövning även åtalsanmält en omtalad studie som visade på hög träffsäkerhet för ett snabbtest för antikroppar mot sars-cov-2, under ledning av Åke Lundkvist. Även här saknades erforderligt etiskt tillstånd, enligt Överklagandenämnden.

Här har åklagaren lagt ned förundersökningen och avskrivit brottsmisstanken.

– Jag har bedömt att det är en ringa företrädelse och då ska det inte följa något åtal. Det handlar om fem prover som man möjligen skulle kunna identifiera mot personer. Det kräver tillstånd, men eftersom det rör sig om fem prover, tagna av andra orsaker, av annan personal, har jag bedömt det som ett ringa brott, om det nu skulle vara ett brott, säger Micael Dahlberg.