Psykologen Niclas Wisén, med en bakgrund inom Försvarsmakten, doktorerar just nu i experimentell traumatologi vid Karolinska institutet. Han är halvvägs igenom det arbete som han under hösten påbörjade för Region Östergötlands räkning: screeningar för att undersöka hur pandemin påverkat medarbetarnas psykiska hälsa. Hittills har nära 400 personer vid regionens operations-, anestesi och intensivvårdsverksamhet deltagit i screeningen. Till Dagens Medicin säger han att de preliminära siffrorna över den psykiska ohälsan är anmärkningsvärda.

– Det är mer än vad en svensk militär insatsstyrka brukar uppvisa när den kommer hem efter att ha varit i till exempel Mali eller Afghanistan.

Region Östergötland har hämtat inspiration till undersökningen från Södertälje sjukhus, där en liknande screening genomfördes för ett år sedan. Hittills ligger också resultaten på ungefär samma nivå som i Södertälje. Men trots att covidpatienterna minskat i antal under året uppvisar personalen i Östergötland högre stressnivåer än vid Södertälje sjukhus förra hösten, då de befann sig mitt i den andra pandemivågen. Enligt Niclas Wisén kan detta tyda på att personalen inte kommer ur ett läge som de anpassat sig till – trots att förutsättningarna har förändrats.

– Det betyder inte att alla i riskzonen kommer att behöva hjälp, de flesta kommer av egen kraft eller med livsstilsförändringar att kunna återgå till normala nivåer, säger Niclas Wisén.

Att få ett slags kvitto på sin psykiska ohälsa var det som fick ett tjugotal av Södertäljes medarbetare att faktiskt ta itu med problematiken, har överläkaren Håkan Kalzén tidigare berättat för Läkartidningen.

– Det var inte förrän screeningledaren gick igenom resultaten och verkligen påtalade att »du ligger i riskzonen« som medarbetare tog steget och sökte hjälp.

Förutom screeningmodellen som hämtades direkt från Försvarsmakten fick sjukhuset också tillgång till försvarets verktygslåda med exempelvis stressreducerande övningar och taktiska reflektioner efter extra komplicerade moment, något som Håkan Kalzén upplevde gjort skillnad för personalens mående.

– Därmed inte sagt att ingen är utmattad eller att inga mår så att de gråter ibland. Men jag får en känsla av att det är något med de här verktygen och upplägget som vi använt som gjort att vi har kunnat få en lite mindre eländig situation för personalen som har gjort att de orkat lite till, sa han i en intervju i somras.

Läs också:
Södertälje sjukhus använder försvarets metoder för att behålla Iva-personalens stridsvärde