Enligt studien som Läkartidningen rapporterat om uppgav 20 procent av AT-läkarna och underläkarna att de hade symtom på utmattning, samtidigt som 13 procent av dem hade så pass allvarliga symtom att forskarna slog fast att det rörde sig om utmattningssyndrom. Motsvarande siffror för överläkare var 10 respektive 3 procent.

Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

Sylfs ordförande Madeleine Liljegren tycker att resultaten är bedrövliga.

– Jag blir verkligen jätteledsen när jag ser de här siffrorna. Vi vet redan att många unga läkare står och svajar och funderar på att byta karriär. Om man dessutom blir sjuk och utmattad under pandemin tror jag att benägenheten att lämna blir ännu högre. Vi står också inför stora pensionsavgångar. Om många unga läkare försvinner har vi på riktigt stora problem, säger hon.

Hon menar att coronaviruset förvärrat en redan tuff situation för nya läkare.

– Den här gruppen är per definition oerfaren och behöver mycket stöd, något som är svårt att få i en pressad situation. Att då stå mitt i en pandemi med det stora ansvar man som läkare har, det skapar en enorm stress.

Enligt studien anser också tre av tio läkare att ledningen inte tagit ansvar för arbetsmiljön under pandemin. Madeleine Liljegren tror att en bidragande orsak är att många chefer har för många medarbetare under sig, vilket gör det svårt för dem att hinna se alla. Men annars tror hon inte att det nödvändigtvis behöver vara svårt att förbättra arbetsmiljön inom vården.

– Det är inte rocket science, börja med att ha kontakt med medarbetarna och lyssna på dem. De unga läkarna bjuds oftast inte ens in till APT på olika arbetsplatser utan flyter bara runt. Sådant behöver fångas upp på ett strukturerat sätt av arbetsgivaren, säger hon.