Sjukvårdsrådgivningen på telefon drivs i dag av Medhelp Sjukvårdsrådgivning på uppdrag av Region Stockholm. I början på 2021 förklarade den privata rådgivaren Kry att de ville köpa bolaget. Då gjorde regionen klart att de skulle säga upp avtalet med Medhelp, om affären gick igenom. Regionen menade att ägarförändringen skulle rubba telefonrådgivningens oberoende ställning och att det skulle kunna påverka förtroendet för tjänsten.

Samtidigt har frågan väckts om regionen ska överta rådgivningen i egen regi, vilken exempelvis Socialdemokraterna drivit. Avtalet med Medhelp går ut halvvägs in i 2023, och förvaltningen har haft uppdraget att utreda förutsättningarna för både en ny upphandling och för att regionen övertar driften i egen regi.

Men utredningen kommer fram till att en egen drift av 1177 Vårdguiden sannolikt inte är möjlig. I politikernas utredningsuppdrag står nämligen att driften ska skötas av en oberoende aktör, och dit kan inte regionen räknas, rapporterar Dagens Medicin som tagit del av utredningen.

Den har definierat oberoende som att »leverantören får inte ha avtal med Region Stockholm avseende annan vård än 1177 Vårdguiden på telefon eller bedriva vårdverksamhet inom Region Stockholm dit 1177 Vårdguiden på telefon kan hänvisa patienter«.

Och problemet är att Region Stockholm också är vårdgivare inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

– Att en del av det som bedrivs av Region Stockholm inte kan anses vara oberoende för att kunna driva sjukvårdsrådgivning, det är helt otroligt, säger oppositionsrådet Talla Alkurdi (S) till Dagens Medicin.

I utredningen föreslås också att avtalet med Medhelp ska förnyas ett halvår taget, i stället för fyra år som i dag. Anledningen är att inriktningen för framtidens 1177 Vårdguiden stipulerar att det ska vara möjligt att boka både fysiska och digitala besök genom tjänsten, och att 1177 ska kunna kontaktas genom videosamtal och chatt. Det är något som kan bli möjligt i regionens egen regi, men tekniken är ännu inte utvecklad. Därför föreslås kortare avtal med Medhelp för att regionen inte ska bli avtalslöst.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink (L) skriver i ett mejl till Dagens Medicin att kravet om att den som driver sjukvårdsupplysningen ska vara oberoende är viktigt. »Enligt utredningens förslag finns det flera tänkbara aktörer, vilket därmed skulle möjliggöra en upphandling«, skriver hon.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut i frågan den 14 december.