Enligt nyhetsbyrån TT är det en förändring i smittskyddslagen som bland annat innebär att det blir obligatoriskt för anställda på sjukhus, husläkarmottagningar och äldreboenden att vaccinera sig mot covid-19. Intyg på genomgången infektion accepteras också.

De nya reglerna ska börja gälla från mitten av mars. Lagändringen måste dock godkännas av förbundsrådet, där de 16 förbundsländerna finns representerade.

I Frankrike är det redan obligatoriskt för vårdpersonal att vaccinera sig mot covid-19. Andra länder som infört krav på att vårdanställda är vaccinerade är Italien, Grekland, Ungern och Lettland.