Enligt Göteborgs-Posten handlar det om närmare 50 000 vaccinationer där vårdcentralen debiterat dubbelt.

Vårdcentralen började vaccinera i egen regi redan förra vintern. När vaccinationerna skulle skalas upp upphandlade Västra Götalandsregionen kapacitet hos flera privata aktörer, och därför har vårdcentralen även vaccinerat genom ett avtal.

Enligt regionen har vaccinationer fakturerats genom det upphandlade avtalet, samtidigt som vårdcentralen tagit betalt för samma vaccinationer i sitt eget system.

Totalt har 11,4 miljoner kronor betalats ut felaktigt. Utöver det utreds utbetalningar för ytterligare 1 977 vaccinationer där underlag saknas.

– Vi ser förstås allvarligt på det. De här medlen är statsbidrag som kommer från staten, men framför allt är det skattemedel som invånarna i Sverige har betalat. Det är klart att de ska fördelas ut och användas på rätt sätt, säger Marie Gustafsson, enhetschef för Vårdval och fördjupad uppföljning på Väst­ra Götalandsregionen, till Göteborgs-Posten.

Vårdcentralens verksamhetschef medger att man har gjort fel, men säger att det inte var medvetet utan beror på att det blivit ett fel i kodningen i journalsystemet. Pengarna kommer att betalas tillbaka.