Just nu är det hög belastning på primärvården i Skåne med ett högt söktryck och mycket uppskjuten vård att ta hand om. En annan bidragande orsak till det ansträngda läget är vårdcentralernas arbete med vaccinationer mot covid-19.

Stefan Bremberg, chefläkare för Capio närsjukvård och ordförande i Branschråd privata vårdgivare i Skåne. Foto: Markus Lindeskär (Capio)

– Man upplever det som väldigt pressat ute i verksamheterna, säger Stefan Bremberg, chefläkare för Capio närsjukvård.

Han är också ordförande i Branschråd privata vårdgivare i Skåne som skickat en skrivelse till regionen angående just vaccinationsuppdraget för primärvården.

Utöver tidigare vaccinationsuppdrag, bland annat att ge påfyllnadsdoser till patienter med hemsjukvård och personer i särskilda boenden, meddelade regionen nyligen att 60–64-åringar ska kunna boka in sig för tredje dosen på vårdcentralerna.

– Det är ett ganska tufft grunduppdrag i primärvården och sedan har man då lagt på vaccinationsuppdraget – som är jätteviktigt, det måste vi understryka – men då måste man också få hjälp att prioritera och åtminstone under en tid kunna säga nej till vissa patientgrupper och få hjälp med att styra patienternas kontakter så att inte alla ringer ner vårdcentralen med frågor kring vaccinationerna.

Stefan Bremberg uppger att Region Skåne just nu håller på att upphandla privata aktörer för att ge dos tre till den breda allmänheten, men det väntas inte vara på plats förrän i januari nästa år.

I skrivelsen efterlyser branschrådet bättre framförhållning och kommunikation från regionens sida och att det behövs en mer hållbar plan för fortsatta vaccinationsuppdrag. Rådet pekar också på att vårdcentralernas primära uppdrag gentemot patienterna nu får stå tillbaka.

– Man får göra en väldigt strikt medicinsk bedömning i telefon och i den chattkommunikation vi har med våra patienter. Den strikta bedömningen blir kanske en och annan gång väl strikt, och vi får missnöjda patienter som känner att de blir bortmotade från vården.

En annan utmaning är att många patienter i och med det nya vaccinationsuppdraget ringer till vårdcentralerna vilket innebär att man inte alltid hinner svara på alla samtal.

– Det blir patienter som inte kommer fram. Där kan det finnas patienter som har ett mer allvarligt medicinskt behov och som skulle behöva komma i kontakt med vårdcentralen. Så vi vet inte riktigt vad det är för undanträngningseffekter som det här får. Vi ser att det är en patientsäkerhetsrisk i detta.

I skrivelsen till regionen pekar branschrådet på att man haft kontakt med offentliga vårdgivare i primärvården och att situationen med ett tufft läge inte är unik för privata vårdcentraler.

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin. Foto: Joakim Andersson

Magnus Isacson, ordförande för svensk förening för allmänmedicin (Sfam), delar bilden av att det är ett pressat läge i primärvården just nu. Samtidigt menar han att det är svårt att säga hur ansträngande vaccinationsuppdragen är för primärvården generellt.

– Om man tar hemsjukvårdspatienter och Säbo så känns det naturligt att vårdcentralen ändå tar det. Det handlar inte om jättemånga patienter. Men om det däremot blir de stora massorna av patienter, då det blir tyngre. Där kan väl jag tycka att man ska lägga det separat för att avlasta vårdcentralerna som har det väldigt tungt.

Magnus Isacson håller också med om det är snabba ryck och att kommunikationen när det gäller att återigen skala upp vaccinationsarbetet varit lite otydlig.

– Men jag tycker också det är svårt att bedöma vad man kan förvänta sig när det händer så mycket så snabbt, att omikron kommer, och att man vill skala upp vaccinationen snabbt. Jag tycker väl kanske rent generellt att man kunde ha förutsett det här lite tidigare i höstas och skalat upp vaccinationerna då, så hade det blivit mycket lugnare än vad det blir nu.

Vad tycker du är viktigt för regionerna att tänka på med nya vaccinationsuppdrag till primärvården?

– Det är viktigt att man lyssnar på vad vårdcentralerna säger och att man inte bara med retorik säger att man ska göra det man kan för vårdcentralerna, utan att man faktiskt också agerar utifrån det.

Magnus Isacson uppger att han har förståelse för att regionerna vill ge påfyllnadsdoserna så snabbt som möjligt och att det förmodligen är effektivt att låta vårdcentralerna göra det.

– Men då får man vara medveten om att vi kommer behöva boka av många andra patienter och att det kommer få andra effekter. Det kommer att bli mycket undanträngd vård om vi tvingas ha ett vaccinationsuppdrag också.

Magnus Isacson fortsätter:

– Det tycker jag att regionerna får ta ansvar för och inte trycka ansvaret nedåt, utan då får regionen gå ut och säga: »Nu lägger vi vaccinationsuppdrag på vårdcentralerna. Det kommer att leda till undanträngning av annan vård och därför kan det under den närmaste tiden bli mycket svårare än vanligt att nå sin vårdcentral«. Det är den där ärliga kommunikationen som jag alltid efterlyser men saknar generellt.