Pfizer Biontechs vaccin Comirnaty är numera godkänt inom EU redan från fem års ålder, men då i lägre dos än för äldre barn och vuxna.

Nu rekommenderar alltså Folkhälsomyndigheten vaccinering från fem år – men bara för barn som bedöms extra känsliga för övre luftvägsinfektioner.

Beskedet kommer efter diskussioner med Barnläkarföreningen, som tagit fram en lista över de grupper där det är aktuellt med vaccinering. Det handlar bland annat om barn med svår lungsjukdom, barn med allvarlig reumatisk sjukdom som kräver intensiv immunsuppressiv terapi och barn med extrem fetma.

Vaccineringen kan komma i gång när barndoserna av vaccinet finns tillgängliga och har distribuerats runt om i landet. Enligt Folkhälsomyndigheten blir det sannolikt i januari.