När Region Västerbotten tidigare i år gjorde en medarbetarundersökning oroade resultaten. Trots att 80 procent visste var och hur de kan uttrycka kritik om missförhållanden, uppgav 20 procent att de inte kände sig trygga med att kunna uttrycka sig kritiskt utan att utsättas för repressalier.

– Det är allvarligt och en tydlig signal om att vi chefer, medarbetare och fackliga organisationer tillsammans måste jobba ännu mer för att bygga en trygg och öppen arbetsplatskultur, sa regiondirektören Tommy Svensson när resultatet kom.

Läkarförbundets lokala ordförande i Västerbotten, Cecilia Nordenson, var inte förvånad över resultatet. Enligt henne är verksamhetscheferna värst utsatta, eftersom de har stort ansvar men begränsade befogenheter.

Förra året visade en enkätundersökning att nästan hälften av medarbetarna inom Region Västerbotten upplevde en tystnadskultur på arbetsplatsen.

Nu har regionstyrelsen i Västerbotten beslutat att en visselblåsartjänst ska inrättas för att skapa ett »tryggt och öppet klimat på alla arbetsplatser i regionen«. Den ska vara på plats i början av nästa år.

– Visselblåsartjänsten är ännu ett sätt för oss att främja en kultur där det är både naturligt och positivt att påtala missförhållanden. Genom att lyfta fram brister bidrar man till ständiga förbättringar som gynnar både enskilda medarbetare och hela organisationen, säger regiondirektören Tommy Svensson i ett pressmeddelande.

Anmälaren kan vara anonym och är enligt lag skyddad från repressalier. Tjänsten ska användas som ett komplement när de vanliga sätten att rapportera avvikelser inte räcker, enligt regionen som ger allvarliga bedrägerier, ekonomisk brottslighet, korruption och mutor eller miljöbrott som exempel på saker som kan rapporteras in dit.

Enligt EU:s visselblåsardirektiv ska alla offentliga organisationer med fler än 50 anställda ha en visselblåsartjänsten till nästa sommar.  När Läkartidningen tidigare i år undersökte hur många regioner som har en sådan tjänst på plats, uppgav bara 8 av 21 regioner att de hade det. Flera regioner uppgav dock att visselblåsarfunktioner var på gång.

Läs också:

Var femte medarbetare i Region Västerbotten rädd att uttrycka kritik

Många regioner saknar funktion för visselblåsare