I början av pandemin hoppades forskare att behandling med konvalescentplasma skulle kunna vara en bra behandling vid covid-19. Men nu avråder alltså WHO från behandling hos alla patienter utanför randomiserade studier.

Enligt WHO tyder dagens evidens på att behandling varken förbättrar överlevnaden eller minskar behovet av respiratorvård. Den är dessutom både dyr och tidskrävande att ge, enligt expertgruppen bakom avrådan.

När det gäller patienter som inte är svårt sjuka i covid-19 kommer WHO med en stark rekommendation om att inte använda konvalescentplasma utanför randomiserade studier. Även när det gäller patienter som är svårt sjuka avråds från behandling.

Till grund för rekommendationen ligger 16 studier med drygt 16 000 patienter med kritisk, allvarlig eller ej allvarlig sjukdom.

WHO:s uppdaterade behandlingsrekommendationer publiceras i tidskriften BMJ.