Nästan alla landets regioner uppger i en enkät från Ekot att det är svårt att behålla eller rekrytera kompetent personal till barn- och ungdomspsykiatrin. Sammanlagt skulle över 300 medarbetare behöva rekryteras, men om man hade större plånbok skulle ännu fler behövas, enligt flera regioner.

Svårigheterna att locka till sig medarbetare uppges bero dels på brist på utbildad personal, dels på att exempelvis privata aktörer erbjuder högre löner. Konsekvenserna blir att fler barn och unga får vänta på hjälp, vilket kan göra att patienter hinner försämras under tiden. En annan genomgång som Ekot gjort visar att Inspektionen för vård och omsorg kritiserat den långa väntetiden till BUP i 40 fall de senaste fem åren.

Samtidigt innebär de växande köerna att arbetssituationen för de anställda blir allt svårare att hantera. Som Läkartidningen tidigare har rapporterat har facket anmält BUP i Göteborg till Arbetsmiljöverket på grund av den tuffa arbetssituationen där. Verksamhetschefen Marie Carlsson säger till Ekot att personalen upplever att hur mycket de än gör är det aldrig tillräckligt.

– Det är väldigt tungt för våra medarbetare att jobba när man har kö. Det blir väldigt många oroliga föräldrar som man får prata med som är frustrerade över att vi inte kan ta emot dem.

Enligt vårdgarantin för barn och unga som vänder sig till BUP ska en första bedömning genomföras inom 30 dagar, och inom ytterligare 30 dagar ska beslutad behandling inledas. Det är dock få regioner som klarar av att leva upp till denna garanti.

– För varje familj och barn som känner att de inte har fått hjälp och har fått vänta så är det ju ödesdigert för den familjen och det är barnet. Några månader i ett barns liv är väldigt mycket längre än några månader i en vuxens liv, säger psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren till Ekot.

Läs också: Läkarflykt från BUP i Göteborg