Det växande antalet kontrakt där underläkare utför olika former av omvårdnadsjobb är en konsekvens av sjuksköterskebristen, enligt Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

– Läkarstudenter ses av arbetsgivare som billig, tillgänglig arbetskraft som accepterar osäkra anställningsformer. Regionerna upplever nog att de löser problemet på kort sikt med den här typen av kontrakt, men vi anser inte att underläkare ska användas för att täcka upp för bristen på sjuksköterskor, säger hon.

Sedan fenomenet först dök upp för några år sedan har fler och fler regioner tagit efter och erbjuder, mer eller mindre uttalat, läkarstudenter att sommarjobba med omvårdnadsuppgifter. En av de arbetsplatser som nyligen annonserat efter den här typen av underläkare är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Enligt platsannonsen, som riktade sig till studenter på termin nio eller tio, handlade det om underläkartjänster »som i större utsträckning än traditionella läkartjänster är inriktade mot omvårdnadsarbete«. Vårdplanering och läkemedelsadministration ingick i arbetsuppgifterna.

Läkarstudenten Fanny studsade när hon såg annonsen. Hon har själv tidigare sommarjobbat som läkarassistent, ett jobb som när det kom till kritan visade sig vara i princip en sjukskötersketjänst.

– Det är trist när man tror sig ha fått en tjänst som läkarassistent och så är det inte läkarsysslor man sedan jobbar med. Om du dessutom råkar få liknande jobb flera somrar i rad under utbildningen har du ju sedan inte hunnit skaffa dig den extra förberedelsen inför ditt yrke som du hade räknat med.

Hon tycker visserligen att det är bra att arbetsuppgifterna tydligt framgick i Sahlgrenskas annons.

– De försökte åtminstone inte dölja att man inte kommer jobba som läkare. Många andra annonser är inte lika tydliga, utan den riktiga jobbeskrivningen kommer kanske först när du skrivit under ditt anställningsavtal, säger hon.

Fanny skulle dock inte råda någon att söka den sortens tjänst.

– Det blir fel när jag som läkarstudent ska lägga om sår på folk till exempel, vi är ju inte alls utbildade i omvårdnad. Under mitt sommarjobb fick jag ofta sysslor som jag inte hade kompetensen för att utföra.

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har tidigare gått ut och varnat läkarstudenter sent i utbildningen för att hoppa på sommarvikariat som inte är kopplade till läkaryrket.

– Alla är förstås fria att söka de jobb de vill, men man ska vara medveten om att flera medlemmar berättat att de fått höra från AT-kansliet att sådana här jobb inte är meriterande för AT-tjänster, säger ordförande Madeleine Liljegren.

Regionerna utnyttjar dock det faktum att så många väntar på AT- och BT-tjänster och kämpar för att få in en fot i vården, menar Läkarförbundets förste vice ordförande Lars Rocksén.

– Men att ge blivande läkare vårderfarenhet genom rollen som sjuksköterskor tror jag inte är rätt väg att gå. Snarare bör de få jobba som underläkare med stöd och handledning så att de växer in i rollen som läkare, inte i rollen som sjuksköterskor.