Företaget har haft testverksamhet i flera städer såsom Göteborg, Jönköping, Västerås, Borås och Varberg och erbjudit intyg inför resor. Men efter Ivos inspektioner har verksamheten nu tvingats stänga, något som P4 Göteborg var först med att rapportera om.

I sitt beslut skriver Ivo om en lång rad brister i verksamheten. Myndigheten anser bland annat att det är sannolikt att felaktiga reseintyg har utfärdats, då analyser omöjligt kan ha hunnits med. Som exempel tar myndigheten ett prov som var färdiganalyserat efter mindre än en timme. Men enligt Ivo tar resan till labbet minst en halvtimme samtidigt som företaget har uppgett att en analys tar mellan två och tre timmar. Den ansvarige läkaren har inte heller anmält positiva provsvar av covid-19 eller utfört smittspårning. Inte heller har provtagningen utförts på korrekt sätt. Under inspektionerna har personal beskrivit hur bomullspinnen bara förs in innanför näsborren och inte långt upp i näsan som direktiven säger. På flera provtagningsställen saknades också tillgång till rinnande vatten och PCR-prover har förvarats tillsammans med personalens mat i ett kylskåp. Sammantaget gör Ivo bedömningen att företaget kan ha bidragit till smittspridningen, snarare än att förhindra den.

– Vi ser väldigt allvarligt på alla kvalitetsbrister som vi har sett. Från provtagning till transport, diagnostik i labbet, uppföljning, journalföring och anmälan enligt smittskyddslagen – i hela kedjan ser vi ett antal avvikelser och kvalitetsbrister som var för sig är väldigt allvarliga. Framför allt kopplingarna till smittskyddslagen. I den fas av pandemin som vi befinner oss i just nu måste man kunna lita på de aktörer som provtar för covid-19, säger Daniel Lilja, avdelningschef på Ivo.

Han tycker själv att det mest anmärkningsvärda är att bristerna är på en så pass grundläggande nivå, som basala hygienrutiner.

– Det är sådant som ska vara självklart för alla som jobbar inom vården. Även läkarens dokumentation, uppföljning och agerande gentemot smittskyddslagen är något som verkligen sticker ut, säger han.

Enligt Göteborgs-Posten har Ivo nu valt att göra en åtalsanmälan mot företagets ansvarige läkare, vilket innebär att man vill att en åklagare väcker åtal. Den orsak som angivits ska vara att läkaren misstänks ha brutit mot patientsäkerhetslagen, ett brott med fängelse på straffskalan.

Daniel Lilja vill på grund av förundersökningssekretess inte bekräfta för Läkartidningen att en åtalsanmälan gjorts. Kammaråklagare Sara Toreskog medger dock att så är fallet, men vill inte ge några detaljer.

»Det finns en åtalsanmälan från Ivo, det är allt jag kan säga tills vidare«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Läkartidningen har sökt både den utpekade läkaren och hans advokat utan framgång.