Det var i fredags som 57-årige David Bennet fick ett genetiskt modifierat hjärta från en gris.

– Det stod mellan att dö eller att göra den här transplantationen. Jag vill leva. Jag vet att det är en vild chansning, men det är mitt sista alternativ, sa han i ett uttalande före operationen.

Kirurgerna vid University of Maryland Medical Center fick särskilt tillstånd från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att genomföra transplantationen, eftersom inga andra alternativ bedömdes återstå för den dödligt sjuka patienten.

Det är ännu för tidigt att slå fast att det hela lyckats på längre sikt. Men tre dagar efter ingreppet mår patienten fortfarande bra, enligt ett uttalande från University of Maryland School of Medicine. Det beskrivs som ett genombrott:

»Den här organtransplantationen visar för första gången att ett genetiskt modifierat djurhjärta kan fungera som ett mänskligt hjärta utan omedelbar avstötning«.

Det är ett viktigt steg mot att lösa bristen på organ för transplantation, enligt kirurgen Bartley P Griffith, som genomförde ingreppet.

I höstas meddelade kirurger i New York att de framgångsrikt transplanterat en grisnjure till en människa. Här var dock mottagaren en hjärndöd person, utan hopp om att tillfriskna.