För knappt två år sedan begärde Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet gemensamt att arbetsgivaren skulle förbättra arbetsmiljön vid akutmottagningen på Norra Älvsborgs länssjukhus (Näl) i Trollhättan. Problematiken handlade främst om underbemanning och stor personalomsättning, oftast bland sjuksköterskor och undersköterskor.

Förra sommaren anmälde facken NU-sjukvården (där Näl ingår) till Arbetsmiljöverket, då de inte tyckte arbetsgivaren gjort tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön. I anmälan begärde de att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot arbete.

Facken krävde bland annat en skriftlig handlingsplan, en arbetsmiljökartläggning, och att det skulle göras en prioriteringsordning för tillfällen med hög arbetsbelastning. Arbetsgivaren i sin tur svarade med att göra ändringar i organisationen och påbörja arbetet med att få ut patienter till avdelning fortare.

Johan Klaar, ordförande i Sektion NU i Västra Götalands läkarförening. Foto: Sveriges läkarförbund

Sedan dess har arbetsmiljön förbättrats tycker Johan Klaar, specialistläkare i internmedicin/ST-läkare i akutsjukvård, som är huvudskyddsombud på sjukhuset och ordförande i Västra Götalands läkarförenings Sektion NU.

– Över lag har det skett en ändring i ledarskapet, sjukhusledningen satte fokus på en del problem, och vi upplever en positiv utveckling.

Men det återstår en hel del arbete, menar facken. Och nu får de medhåll från Arbetsmiljöverket.

I september gjorde myndigheten en inspektion. Efter den har kravet på handlingsplan strukits då det ansetts vara uppfyllt. Men Arbetsmiljöverket menar att flera åtgärder fortfarande inte har genomförts – och därför hotar man nu med vite. Regionen har till den 15 april på sig att genomföra en rad åtgärder. I annat fall kan regionen behöva betala ett vite på 150 000 kronor.

Arbetsmiljöverket vill att regionen undersöker arbetsbelastningen för de anställda på akuten och bedömer vad det finns för risker för ohälsa eller olycksfall. Utifrån resultatet av dessa ska förebyggande åtgärder vidtas. Sådant som inte görs direkt, ska skrivas in i handlingsplanen där det framgår när åtgärderna ska vara genomförda. Arbetsgivaren ska också tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till, och vilka de anställda kan vända sig till för att få hjälp att hinna utföra arbetet.

Johan Klaar tycker Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande ligger i linje med fackens krav.

– Det finns signaler om att det går åt rätt håll när det gäller situationen på akutmottagningen. Och vi har en mer konstruktiv dialog med arbetsgivaren nu än tidigare. Samtidigt är det roligt att vi fått gehör av Arbetsmiljöverket på viktiga punkter som vi lyfte.

Läs även:

NÄL svarar på kritiken – nya åtgärder ska förbättra arbetsmiljön

Fortsatta arbetsmiljöproblem i Trollhättan – facken kräver åtgärder

Tvärfackligt larm från akuten i Trollhättan