I uppropet pekar läkarna på problem när det gäller vårdplatser, personal och resurser. Det medför bland annat uppskjutna operationer och långa väntetider för att få träffa läkare på akuten.

– Vi har personal som går på knäna, personal som sagt upp sig och personal som söker sig till öppenvården för att arbetsbelastningen inte är lika tung där. Hur ska vi lösa den situationen? säger Stavroula Anastasopoulou, barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och en av läkarna som står bakom uppropet, till Dagens Nyheter.

Uppropet är riktat till finansregionrådet Irene Svenonius (M) och hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Anna Starbrink uppger för DN att hon tagit del av uppropet men att hon inte hunnit formulera ett svar. Hon pekar dock på att hela sjukvården är tungt belastad på grund av pandemin och att ett steg är att återgå till ett normalläge.

– Vi kommer att tillskjuta mer resurser till sjukvården, men vi har inte kapaciteten att göra stora tillskott på kort tid. Vi behöver bygga upp det här långsiktigt men kan inte utlova några satsningar innevarande år, säger Anna Starbrink till tidningen.

Det är inte första gången barnläkare i Stockholm samlas för ett upprop om barnsjukvården. I somras tog barnläkare på Karolinska universitetssjukhuset initiativ till en namninsamling för att skapa ett nytt och större högspecialiserat sjukhus i Solna för att samla barn- och ungdomssjukvården.

Läs mer:

Barnläkare i upprop för nytt barnsjukhus i Stockholm

Oro bland barnläkare när Karolinska flytta personal till covidvården