»Det är riktigt att det tagits fram en hel del information. Vi har börjat gå igenom den och fortsätter med det nästa vecka. Det är ännu för tidigt att säga om den motsvarar det som vi har begärt«, skriver kommissionens ordförande Mats Melin i ett mejl till TT om de senaste turerna.

Dagens Medicin var först med att rapportera om att Coronakommissionen nekats underlag från regeringskansliet, kopplat till pandemihanteringen. Bland annat önskade kommissionen få ta del av mötesanteckningar från de uppemot 250 möten som hållits i krisgruppen med berörda ministrars statssekreterare, för att se hur beslut fattats. Men några protokoll eller formella mötesanteckningar finns inte, hävdar regeringen, något som kritiserats av oppositionen.

– Jag kan inte få in i mitt huvud att det inte finns några mötesanteckningar från samordningsgruppen med statssekreterare, sa socialutskottets ordförande Acko Ankarberg (KD) till TT tidigare i veckan.

Däremot finns ett antal sammanställningar som nu alltså lämnats över till Coronakommissionen. Det börjar dock brinna i knutarna, eftersom Coronakommissionen ska lägga fram sitt slutbetänkande den 25 februari. Kommissionen avser dock inte att be om förlängd tid för att hinna granska allt material inom utsatt tid.

Läs också:

Coronakommissionen nekas ta del av underlag om pandemihanteringen

Flera partier öppnar för att ge coronakommissionen mer tid