Så sent som i början av veckan begärde kommissionens huvudsekreterare Joakim Sonnegård för tredje gången att få ta del av loggar och minnesanteckningar från såväl handläggare som chefer som jobbat med krishanteringen, skriver Dagens Medicin. Katja Anell, kanslichef på regeringskansliets krishanteringskansli, uppger att det inte alltid finns sådana anteckningar och att man enligt lag inte har någon skyldighet att lämna ut enskilda tjänstemäns minnesanteckningar till Coronakommissionen. Men enligt Joakim Sonnegård skulle sådana mötesanteckningar kunna ge svar på hur regeringen och myndigheterna har fattat beslut som rör pandemin, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Vi är störda och pressade av det faktum att regeringskansliets agerande har gjort att vi har fått än mindre tid för att fullfölja den uppgift som regeringen har gett kommissionen, säger han i radiointervjun.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk. Till Dagens Medicin säger han att regeringen nu lägger krokben för sin egen kommission. I likhet med Coronakommissionen anser han att utredarna har rätt att läsa både allmänna handlingar och dokument som inte kan betraktas som allmänna.

– Rent generellt så är kommissionen tillsatt för att gå till botten med hur pandemihanteringen gått till. Och då är det ju en förutsättning att man får tillgång till alla handlingar om hur den har skötts, säger han.

Coronakommissionens slutbetänkande väntas den 25 februari.

Läs också:

Skarp kritik mot virushantering

Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats