Ann-Kristin Rönnberg verksamhetschef på Utbildningscentrum i Örebro. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Läkar- och sjuksköterskestudenter känner sig ibland osäkra på sin förmåga när de kommer ut till sina VFU-placeringar och mycket tid kan gå åt till att komma till rätta i sjukhusmiljön. Det tog Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef på Utbildningscentrum, och hennes kollegor Samuel Edelbring, Malin Prenkert och Jacob Ehnfors fasta på när de planerade sitt projekt. Nu har Örebro universitet och Region Örebro län, tilldelats två miljoner kronor i stöd från innovationsmyndigheten Vinnova för att undersöka hur studenternas behov ser ut inför VFU:n.

I ett första steg ska forskarna anordna ett antal workshops med studenter, lärare och kliniska handledare för att få en tydligare bild av vilka insatser som behövs för att studenterna ska känna sig väl förberedda. I ett senare skede hoppas de dock kunna använda sig av digital teknik för att ge studenterna en bättre språngbräda ut i sjukvården.

– Man skulle kunna skapa någon form av reseguide in i sjukvården, där man till exempel möter virtuella patienter, olika yrkeskategorier och realistiska vårdmiljöer och på så sätt stärker tilltron till den egna förmågan innan man kommer på plats på riktigt, säger Ann-Kristin Rönnberg.

Hon ser även möjligheter att väva in ytterligare inlärningstillfällen i de digitala miljöerna genom exempelvis quiz eller kortare undervisningsfilmer i olika praktiska moment. Forskargruppen är också öppen för att anpassa förberedelsen inför VFU:n efter hur stor erfarenhet studenten har.

– Det finns sannolikt ett helt annat behov innan man ska ut på sin första VFU, jämfört med om man ska ut på sin sista och har mer erfarenhet men också högre förväntningar på sig.

En framtida digital rundvandring i sjukvårdsmiljön ska dock inte ses som ett hot mot den fysiska VFU:n, betonar Ann-Kristin Rönnberg.

– Det här ska ses som ett komplement, vi har inga illusioner om att detta kan ersätta den verkliga VFU:n. Men VFU är helt centralt i dag inom många utbildningar inom medicin och hälsa samtidigt som det är en utmaning för oss i regionen att erbjuda tillräckligt mycket VFU av hög kvalitet. Så alla innovativa metoder som kan hjälpa studenterna att utnyttja den tiden på bästa sätt är viktiga.