Paxlovid från Pfizer är det första antivirala läkemedlet i EU som ges oralt för behandling av covid‍-‍19. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser (PF-‌07321332 och ritonavir) och ges som två olika tabletter. PF-07321332 minskar förmågan hos sars-cov-2 att föröka sig, medan ritonavir förlänger effekten av PF‍-‍07321332 och gör att det kan stanna längre i kroppen.

EMA:s rekommendation gäller behandling av covid-19 hos vuxna som inte behöver extra syrgas, men löper ökad risk för allvarlig sjukdom, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Rekommendationen bygger på en studie av omkring 2 000 patienter som fick läkemedlet eller placebo inom fem dagar efter symtomdebut. Paxlovid minskade risken för sjukhusinläggning och dödsfall hos patienter med minst ett underliggande tillstånd som ökar risken för allvarlig covid‍-‍19. De flesta av deltagarna hade deltavarianten. Men enligt EMA tyder laboratoriestudier på att behandlingen även är effektiv mot omikron.

Rekommendationen gäller ett villkorat godkännande, vilket innebär att godkännandet är tidsbegränsat och omprövas.

Ett formellt beslut om godkännande tas av EU-kommissionen.