Det är TT som rapporterar att Läkemedelsförsäkringen fram till årsskiftet fått in 1 688 anmälningar om skador till följd av covidvaccin. Av dem har 50 fall godkänts och 644 fått nobben. 994 är fortfarande under utredning.

De godkända fallen handlar framför allt om hjärtmuskelinflammation (myokardit) och inflammation i hjärtsäcken (perikardit). Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen, påpekar dock att det är otroligt få fall, i förhållande till hur många som har vaccinerats.

Det rör sig även om andra problem som pågått i mer än 30 dagar, till exempel feber. Trombocytepeni, det vill säga blodproppar i kombination med en låg nivå av blodplättar, förekommer också. Även här handlar det om få fall.

De 644 anmälningar som hittills fått nobben har oftast ingen koppling till själva vaccineringen, eller handlar om problem under kortare tid, till exempel några dagars feber.

– De vanligaste anmälningarna handlar om feber och ömhet i armen, men det ersätts inte om det är under 30 dagar. Vi får väldigt mycket jobb med sådana ansökningar, säger Robert Ström.