Enligt nya siffror från Försäkringskassan som Ekot rapporterar om har det skett en vändning efter att avslagen tidigare ökat i flera år. Till och med november förra året hade 11 procent, eller 4 000 personer, lämnat sjukförsäkringen på grund av avslag mellan dag 180 och dag 364. Under 2020 var motsvarande siffra 42 procent, eller 22 000 personer.

Terese Östlin, myndighetens nationella samordnare inom sjukförsäkringen, säger i intervjun att utvecklingen främst tros hänga ihop med lagändringar under 2020. Tidigare var den som varit sjukskriven i 180 dagar tvungen att börja söka jobb utanför det egna yrket eller arbetsplatsen. De nya reglerna har inneburit att Försäkringskassan numera kan göra undantag om den sjuke förväntas vara tillbaka på sitt jobb inom ett år.

– Det här visar att vi har tagit kontrollen över sjukförsäkringen och att den blivit tryggare med de lagändringar som vi har genomfört, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Terese Östlin tror dock också att myndighetens nya arbetssätt kan ha bidragit till minskningen. Försäkringskassan lägger i dag större kraft på ordentliga utredningar och har också slutat genomföra extra granskningar av ärenden som redan lett till sjukpenning.

När Ardalan Shekarabi får frågan om det finns en risk för att personer blir sjukskrivna längre än nödvändigt svarar han nekande.

– Det finns ingen sådan risk, eftersom vi också satt fokus på att rehabiliteringsinsatser ska ges så tidigt som möjligt.

Läkartidningen har vid ett flertal tillfällen rapporterat om läkares svårigheter med att skriva sjukintyg som godkänns av Försäkringskassan. I höstas bad myndigheten om vägledning av Högsta förvaltningsdomstolen i frågan om huruvida objektiva undersökningsfynd alltid ska krävas i intygen.

Läs också:

Forskare: Flera utmaningar när läkare ska bedöma arbetsförmåga

Försäkringskassan vill att högsta instans ger besked om sjukintyg