I slutet av december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer gällande barns vaccinationer. Det innebar att barn mellan fem och elva år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19.

Men däremot blir det i nuläget inte någon rekommendation om allmän vaccination för barn i den här åldersgruppen. Det meddelade Folkhälsomyndigheten vid dagens pressträff om covid-19.

– Det finns ett godkänt vaccin för den här åldersgruppen. Men bedömningen nu, utifrån den vetenskapliga grunden som vi har att tillgå, är att den medicinska nyttan av två doser vaccin mot covid-19 för de här barnen bedöms vara liten, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Hon pekar på att myndigheten i bedömningen framför allt tittat på nyttan för det enskilda barnet. Där konstaterar myndigheten att barn sällan drabbas av svår sjukdom med covid-19 och att de allra flesta får en mild infektion.

– Det här är ständigt föränderligt kunskapsläge och vi följer det och vi tittar på pandemins utveckling. Det här beslutet gäller nu men det kan komma att ändras om kunskapsläget förändras i den riktningen.

I ett pressmeddelande skriver Folkhälsomyndigheten att diskussion kring beslutet har bland annat förts med Barnläkarföreningen, Skolläkarföreningen, Riksföreningen för skolsköterskor, Barnpsykiatriska föreningen, Smittskyddsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och regioner, Läkemedelsverket och Statens medicinetiska råd (Smer).

När det gäller smittspridningen i Sverige fortsätter den att öka. Förra veckan rapporterades drygt 250 000 bekräftade fall i landet. Det är en ökning med 56 procent jämfört med veckan före.

Samtidigt bedömer Folkhälsomyndigheten att smittspridningen når sin topp de närmsta veckorna och att man därför kan börja avveckla de smittskyddsåtgärder som finns på plats i samhället från den 9 februari.

Myndigheten framhåller också att åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Därtill har antalet allvarligt sjuka i behov av intensivvård stabiliserats, trots den kraftiga ökningen av antalet fall.

Dock har antalet patienter med covid-19 inom slutenvården utanför intensivvården ökat, och den utvecklingen behöver följas noga.

Enligt Socialstyrelsen senaste siffror finns just nu nästan 2 000 personer med covid-19 på sjukhus i Sverige. Av dessa vårdas drygt 100 inom intensivvården.

– Vi måste fortsatt vara inställda på att det är ett väldigt ansträngt läge i sjukhusvården, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.