Eftersom personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling ofta svarar sämre än andra på en vaccination kommer Folkhälsomyndigheten nu alltså med en rekommendation om en fjärde dos. Sedan tidigare rekommenderas personer som är 18 år eller äldre tre doser som grundvaccination mot covid-19.

För personer med ett lågt eller obefintligt antikroppssvar eller personer som tillhör en patientgrupp som man vet ofta svarar betydligt sämre på vaccination rekommenderas nu en fjärde dos efter tre månader. Det gäller till exempel organtransplanterade, stamcellstransplanterade, patienter med kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom, myelom, och personer med kronisk njursjukdom och i behov av dialys.

För övriga med allvarlig immunbrist rekommenderas en fjärde dos efter fyra månader.

Folkhälsomyndigheten betonar att det är upp till patientansvarig läkare att avgöra vem som kommer i fråga, samt lämpligt dosintervall för den enskilda individen.