Totalt 56 390 läkare fanns registrerade som medlemmar i Läkarförbundet vid utgången av 2021. Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med samma tidpunkt 2020. Men bland de yrkesverksamma medlemmarna är tillströmningen större. Efter en ökning med 3,1 procent är de nu 39 403 till antalet.

– Vi växer därför att vi har ett bra medlemserbjudande och står upp för våra medlemmar. Vi syns, vi hörs och vi påverkar i frågor som handlar om utveckling av professionen, vården och våra villkor, säger Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande.

Medlemsantalet har ökat i samtliga 25 lokalföreningar. Störst är ökningen i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne.