I förra veckan rapporterade flera medier om att Coronakommissionen, som är tillsatt för att granska regeringens hantering av pandemin, inte fått ut allt det underlag som man önskat från regeringskansliet. Bland annat saknar kommissionen minnesanteckningar från Krishanteringskansliets möten, dokument som man menar skulle kunna ge svar på hur beslutsgången sett ut. Dagens Medicin har därefter följt upp rapporteringen genom att undersöka huruvida riksdagens partier vill ge kommissionen mer tid. I annat fall ska slutbetänkandet levereras redan om en dryg månad.

Både Liberalerna och Kristdemokraterna anser att det kan vara befogat med en utökad tidsfrist.

»Det är rimligt att kommissionen får förlängd tid om de anser sig behöva det mot bakgrund av svårigheterna att få ut relevanta underlag«, skriver Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, till tidningen.

Sverigedemokraterna är inte heller främmande för att förlänga tiden för Coronakommissionens arbete, men partiets socialpolitiska talesperson Linda Lindberg skriver samtidigt att det är avgörande att väljarna får ta del av slutrapporten i god tid före valet.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall däremot tycker att Socialdemokraterna haft all tid i världen att ta fram de underlag som kommissionen efterfrågat.

– Jag förväntar mig att S tar sig samman så att kommissionen kan slutföra arbetet, säger hon.

Läs också:

Coronakommissionen nekas ta del av underlag om pandemihanteringen

Skarp kritik mot virushantering

Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats