Enligt en enkät som TV4 gjort har totalt sex svenska regioner valt att göra undantag från reglerna om familjekarantän. En av dessa är Region Uppsala, som tillåter avsteg från reglerna sedan den 23 december och kommer fortsätta göra så fram till slutet av januari. Kraven på de som går in och jobbar trots sjuka familjemedlemmar hemma är dock hårda. De ska ha fått tre doser vaccin, alternativt två doser och redan varit sjuka i covid-19. De måste också vara symtomfria, testa sig före arbetspasset samt bära munskydd. Alla undantag måste dessutom godkännas av smittskyddsläkare.

– Vår ingång är att det ska vara en situation då man från verksamhetschefshåll bedömer att det finns fara för patientsäkerheten om inte den här människan kommer in på jobb eller kan genomföra sitt jourpass, säger Johan Nöjd till TV4.

Än så länge har det inte handlat om särskilt många personer. I Uppsalas fall har tre anställda tillåtits jobba på Akademiska sjukhuset.

Ytterligare fem regioner har, enligt enkäten, gjort samma typ av undantag, däribland Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Samtidigt har Region Stockholm tagit beslut som öppnar för ett liknande tillvägagångssätt och fem regioner tror att det kommer att bli aktuellt. Fem regioner tror inte att några undantagsregler kommer att införas, medan fyra regioner inte svarat på enkäten.

Den 22 december lättade Folkhälsomyndigheten på sin rekommendation om familjekarantän vid konstaterad covid-19 för regionerna, skriver Dagens Nyheter. Redan dagen därpå fattade flera regioner undantag utifrån Folkhälsomyndighetens nya besked. Det gör att personal som haft kontakt med smittade men som själva är utan symtom kan gå till jobbet mot uppvisande av negativa snabbtest. Enligt DN får undantaget dock enbart användas av vårdgivare som bedriver akut- eller slutenvård, geriatrik, psykiatri och förlossning, och enbart när personalbristen är kritisk.