Under onsdagen rapporterade Folkhälsomyndigheten ännu ett nytt smittrekord med över 17 000 registrerade fall det senaste dygnet, det tidigare rekordet på drygt 11 000 är några dagar gammalt. Samtidigt togs ett regeringsbeslut som från den 12 januari ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om vaccinationsbevis i flera verksamheter. Beslutet gäller för serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, platser för privata sammankomster och i långväga kollektivtrafik.

»Om och när det kan bli aktuellt beror på smittspridningens utveckling och en bedömning av lämpligheten att använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd«, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Vaccinationsbevis används sedan den 1 december 2021 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.

Personer som är under 18 år eller som inte bör vaccineras av medicinska skäl är undantagna från krav på vaccinationsbevis. Bevisen får dessutom inte användas i samhällsviktiga verksamheter, som livsmedelsbutiker och apotek, eller för att neka någon tillgång till tandvård, sjukvård eller socialtjänst med lokaler i köpcentrum.