I Storbritannien, precis som i Sverige, har sjukvården som mål att inga patienter ska behöva vänta längre än fyra timmar på en akutmottagning.

Men i takt med att allt fler patienter söker vård har britterna de senaste åren kommit allt längre ifrån målet att hålla väntetiderna nere. Forskarna ville därför undersöka hur mycket risken att dö ökar av de längre väntetiderna. De hämtade statistik över alla patienter som besökt en större akutmottagning i England och därefter blivit inlagda på sjukhus mellan april 2016 och mars 2018. Alla dödsfall, oavsett orsak, som inträffat inom 30 dagar efter att patienten blivit inlagd registrerades, och en standardiserad mortalitetskvot (standardised mortality ratio), kvoten mellan observerad och förväntad dödlighet, beräknades.

Totalt besökte nära 27 miljoner människor en akutmottagning under perioden, varav drygt fem miljoner blev inlagda. Nästan en halv miljon patienter dog inom en månad. I genomsnitt väntade patienterna strax under fem timmar på akuten. När forskarna tagit hänsyn till potentiella riskfaktorer visade det sig att den standardiserade dödligheten bland patienter som fått vänta mellan sex och åtta timmar på akuten var 8 procent högre, jämfört med dem som blivit inlagda inom sex timmar. Bland dem som behövt vänta mellan åtta och tolv timmar var den standardiserade dödligheten 10 procent högre. Med beräkningsmodellen NNH (number needed to harm) innebär det ett extra dödsfall per 82 patienter som fått vänta i 6–8 timmar, enligt forskarna.

Studiens resultat visar att det finns ett »dosberoende« samband mellan tid över fem timmar på akuten för inlagda patienter och 30-dagarsmortalitet av alla orsaker, skriver forskarna bakom studien.

»Låt ingen tveka längre, NHS (det brittiska sjukvårdssystemet, reds. anm.) fyratimmarsmål är, som många av oss alltid har vetat, av avgörande betydelse för patientsäkerheten«, skriver Derek Prentice från Royal College of Emergency Medicine i en kommentar till studien.

De senaste svenska siffrorna från Sveriges Kommuner och regioner över väntetider visar att 59 procent av patienterna vistats mindre än fyra timmar på akuten.

Läs också: Marginellt mindre väntan på akuten