2012 beslutade regeringen att bygga ut läkarutbildningarna och platserna hamnade i Göteborg och i Linköping. Men i Linköping var det trångt och ett par år senare tecknade universitetet ett avtal om en regionaliserad utbildning med Region Kalmar län och Region Jönköpings län. Kalmar och Jönköping blev nya studieorter för läkarutbildningen, tillsammans med Linköpings grannstad Norrköping.

2019 började de första studenterna på sina nya studieorter, för att där göra de sista sex terminerna på läkarutbildningen. Förra veckan skrev de sin sista tenta.

– Det har varit en trevlig resa, säger Ingvar Rydén, studieortsansvarig i Kalmar, om de två åren fram till i dag.

– Jag tycker det har gått över förväntan bra. Vi har haft ett jättefint engagemang av läkare och andra som hjälpt studenterna med handledningen och den kliniska utbildningen.

9 av de 14 studenter som går ut utbildningen i Kalmar, blir kvar i regionen genom AT eller vikariat som underläkare.

– Det har ju en betydelse, inte minst om man ser det i ett längre perspektiv. Det är alltid tacksamt med exempelvis nya allmänläkare. Och att komma ifrån hyrstafetter är ett givet mål för regionen, säger Ingvar Rydén.

– Sedan ska vi ta hand om dem också. AT är tyvärr en flaskhals, även i Kalmar. Åtminstone på det större sjukhuset.

Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson är ansvariga för studieort Jönköping. Foto: Mikael Bergström/Region Jönköpings län

I Jönköping blir nu 22 studenter klara. Fem kommer att göra AT i regionen och ytterligare ett antal stannar för vikariat.

– En effekt av utbildningen hoppas vi blir att studenterna ska trivas här och att de tycker att det är en välfungerande region där man vill stanna och bli kollega, säger Karin Åkesson, överläkare och ansvarig för studieort Jönköping.

– Och det är bra att ha studenter i verksamheten. De är nyfikna och uppdaterade på det senaste, så klinikerna utvecklas också genom att handleda.

En av studenterna som nu blir klara är Matilda Andersson. Nu ska hon vikariera på Länssjukhuset Ryhov där hon också hoppas göra AT längre fram.

Hon är född och uppvuxen i Jönköping, så för henne var det naturligt att byta Linköping mot sin hemstad de sista terminerna.

– Jag hade hört att den verksamhetsförlagda utbildningen är bra här, och det blev lite smidigt att bo hemma första tiden. Ryhov är ett trevligt sjukhus. Man känner till det, känner igen ansikten, hittar och kan journalsystemet, säger hon i en intervju på regionens webbsida.

Båda de småländska regionerna har haft studenter på verksamhetsförlagd utbildning i många år. Men både för studenterna och regionerna är det en stor skillnad sedan de blivit studieorter.

– Studenterna flyttar ju hit. De har sitt sociala sammanhang här. Ganska många väljer att vara kvar på sommaren och vikariera, för då har man ju ett boende här. Och då får de chansen att visa upp sig i regionen vilket ökar chanserna att fortsätta vikariera och få AT, säger Karin Åkesson.

Matilda Andersson och hennes programkamrater Karl Vult von Steyern och Bassil Al-Hasnawi skrev nyligen sin sista tenta på läkarprogrammet med studieort Jönköping. Foto: Mikael Bergström/Region Jönköpings län

Ingvar Rydén tycker gänget med läkarstudenter har varit fantastiskt och påpekar att de varit en del i arbetet med att få utbildningen att fungera. I en mindre region blir beslutsvägarna kortare och det är en ganska familjär stämning menar han.

– Det är kanske fördelen med det mer småskaliga – det är lite närmare och tätare kontakter, säger Ingvar Rydén.

En regionaliserad läkarutbildning finns också vid Umeå universitet, vilken man sneglade på när Linköpings utbildning fick nya studieorter. Men medan Umeå har absolut flest studenter i just Umeå, har Linköpings universitet förhållandevis många studenter på de andra orterna.

Utbildningen är den samma i alla regioner, med samma tentor och samma föreläsningar, vilka sänds som video från de olika studieorterna. Innan de första studenterna började 2019 hade man flera år på sig att förbereda sig, men en del pusselbitar har också fått falla på plats under de här två åren.

– Man kan säga att vi bygger räls under tiden tåget går, säger Jan-Erik Karlsson, överläkare i Jönköping, vicedekan vid Linköpings universitet och projektledare för regionaliseringen av läkarprogrammet i Region Jönköpings län.

– Det vi gör nu när vi har en kull som tagit examen, är att utvärdera hela den regionaliserade utbildningen.

Några studenter uppger att det bitvis har varit för mycket schemalagd undervisning som gjort att det inte blivit tillräcklig tid för egenstudier. Det är något studenterna tillsammans med utbildningsansvariga nu ändrat på.

– Jag har inget att klaga på kurserna, men scheman kan alltid utvecklas. Vissa terminer har varit lite väl mycket och de ändringarna får de som kommer efter oss glädje av, säger Matilda Andersson.

 

Läs även:

Nybyggaranda för läkarstudenter i Kalmar

Första uppropet för läkarstudenterna i Kalmar, Norrköping och Jönköping

Umeå banade väg för läkarutbildning spridd på flera orter