Fribeloppet sätter en gräns för hur mycket pengar studenter kan tjäna innan det påverkar studiemedlen från CSN. Under 2020 och 2021 togs fribeloppet bort för att göra det möjligt för studenter att arbeta, utan att behöva oroa sig för att inte få pengar från CSN. Bland annat ville regeringen att studenter skulle kunna gå in och avlasta vården under pandemin.

Men i januari återinfördes fribeloppet. SLF student har kritiserat beslutet och varnat för att det kommer att leda till att färre studenter går in och tar arbetspass i sjukvården.

– Vi har haft en del medlemmar som hört av sig på sistone och berättat att de behövt tacka nej till arbetspass för att de visste att det skulle bli problem med CSN, sa föreningens ordförande Robert Lilford till Läkartidningen i slutet på december.

Och nu föreslår alltså regeringen ett fortsatt undantag.

– Jag är mycket stolt över att vi har studenter som i det här läget vill gå in och avlasta till exempel vården. De studenter som gör en insats nu ska inte behöva oroa sig för sitt studiemedel eller för återbetalningsskyldighet till CSN, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) på pressträffen.

Enligt förslaget ska det tillfälligt slopade fribeloppet förlängas till och med den 30 juni 2022. Förslaget kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. Enligt Anna Ekström beräknas det kosta 100 miljoner kronor.

– Jag vill vara tydlig med att det här är en tillfällig förändring som vi gör i den här extraordinära situationen, och vi gör den för att studenter ska kunna gå in och avlasta vården och andra samhällsviktiga funktioner.

Hur stort fribeloppet är beror på studietakt och hur många veckor man har studiemedel. För den som pluggar heltid ligger beloppet i dag på drygt 93 000 kronor per termin.

Läs mer:

SLF student varnar för färre inhopp i vården när fribelopp återinförs

Fribelopp för studenter slopas även i vår (2020)