Akutläkarföreningen arbetar med att ta fram en särskild mobilapp som riktar sig till ST-läkare på akutkliniker. Syftet är att den ska underlätta ST-läkarnas dokumentation.

– Vi som är engagerade i SWESEM:s styrelse jobbar ju också kliniskt och vi ser att det är svårt för ST-läkarna. Det finns ingen bra struktur för hur man ska dokumentera sina praktiska färdigheter, säger ordföranden Michael von Schickfus som är specialist i allmänmedicin och akutsjukvård och arbetar på akuten vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Michael von Schickfus. Foto: Fredrik Schlyter

När det gäller planeringen av specialiseringstjänstgöringen, exempelvis vilka randningar som krävs och vilka delmål som ska uppfyllas, saknas också ett bra system, enligt föreningen. Varje akutklinik har i stället hittat olika metoder för att hålla koll på de olika stegen.

– Alla har sina egna små system och lösningar. Det kan vara en gemensam mapp i datorn där man kan hämta olika dokument, till exempel. Ibland finns det inte ens det. Där ser vi ett behov att förenkla och förtydliga, säger Michael von Schickfus.

SWESEM står för kostnaden för användningen av appen, som görs tillsammans med en programmeringskunnig akutläkare. Lanseringen planeras ske i april i år och appen kommer att vara gratis för användarna. Den riktar sig i dag enbart till ST-läkare och specialister i akutsjukvård.

– En stor del av arbetet som görs i föreningen är inte särskilt synlig för medlemmarna. Vi ville göra något konkret för våra medlemmar och för akutläkarna. Då kom vi i föreningen fram till att vi tror att det här är något som verkligen skulle uppskattas.

Den första app-versionen ska innehålla en loggbok, där ST-läkarna kan dokumentera vilka procedurer – arbetsmoment – som de genomför. Det kan exempelvis handla om att sätta PVK, artärnål, ge invasiv ventilation eller hantera luftvägsproblem. Den ska vara så enkel att använda att det kan göras direkt under arbetspasset.

– I loggboken kan man värdera om det gick bra eller inte, hur många försök man behövde och om det gjorts med eller utan handledning. På sikt vill vi även att handledaren ska kunna registrera sin feedback, säger Michael von Schickfus.

Appen kommer även att innehålla relevanta dokument från SWESEM och Socialstyrelsen. På sikt ska appen utvecklas för att få ännu fler funktioner.

– Studierektorn ska till exempel kunna skapa en översiktlig plan över sina ST-läkare, och ST-läkarna ska kunna samla sina dokument i den. Men det hinner vi inte ha på plats redan till första april, säger Michael von Schickfus.

»Vi saknar i dag ett samlat och modernt system där ST-läkare, studierektorer och chefer kan följa alla ST-läkares utbildningsplan och utveckling«, skrev Sveriges yngre läkares förening (Sylf), och två skånska läkarföreningar i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte i november förra året. På mötet beslutades det att Läkarförbundet ska arbeta för att Socialstyrelsen ska införa ett nationellt system som även ska kunna användas av AT- och BT-läkare.

Michael von Schickfus tror dock att det är svårt att skapa ett enhetligt system.

– Jag tror ändå att varje specialitet behöver sin egen lösning om det ska bli bra. Loggboken till exempel kommer se väldigt annorlunda ut. Sedan kan man säkert ha en del grundläggande delar som är gemensamma. Appen som vi använder kommer säkert kunna anpassas till andra specialiteters behov.