Jonas Oldgren. Foto: Mikael Wallerstedt

Huvudsekreteraren för klinisk forskning kommer ha ett övergripande ansvar för myndigheten Vetenskapsrådets arbete på det området, och är knuten till kommittén för klinisk behandlingsforskning.

Som Vetenskapsrådets första huvudsekreterare för klinisk forskning har Jonas Oldgren valts. Han är professor i koagulationsforskning och överläkare i kardiologi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Han är också chef för Uppsala Clinical Research Center. Han har varit klinisk forskare i mer än 25 år och de senaste åren varit huvudprövare eller styrgruppsmedlem i ett flertal kliniska studier, både lokala och internationella.

– Jag har haft förmånen att samverka med forskare inom många olika specialiteter, från olika forskningscenter, från industrin och från myndigheter, både i Sverige och internationellt, säger han i ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet.

Han vill att forskningen blir en naturlig integrerad del av hälso- och sjukvården.

– För att nå långsiktig framgång krävs tydliga incitament och en ökad samverkan mellan berörda aktörer, säger han.

Han tillträder sin nya roll den 16 mars då han också avslutar sin chefstjänst på Uppsala Clinical Research Center.

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ska stödja forskning inom alla områden. Den ska bland annat fördela ekonomiskt stöd och vara regeringens rådgivare i vetenskapliga frågor. Sedan tidigare finns sex huvudsekreterare på områden såsom natur- och teknikvetenskap, utbildningsforskning, och medicin och hälsa.

 

Läs även:

Vetenskapsrådet: Svårt att samordna kliniska studier under pandemin

Vetenskapsrådet har utsett ny sekreterare för medicin och hälsa

Vetenskapsrådet ska bana väg för fler kliniska studier