Tobias Svensson, specialist i anestesi- och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Privat

I slutet av 2019 befann sig Tobias Svensson i sluttampen av sin ST, hade just flyttat från Skåne till Göteborg och skulle gå på föräldraledighet med dottern. Men det blev inte som han planerat.

– Jag hade tänkt gå på babysim, lära känna andra föräldrar och Göteborg. Sedan kom pandemin och nästan allt stängdes, säger Tobias Svensson.

När dottern sov började han i stället att damma av sitt gamla intresse för programmering.

Målet var att lösa ett problem han hade stört sig på länge – bristen på ett smidigt digitalt sätt att samla alla intyg, tjänstgöringar, kurser och andra nödvändiga dokument och få en överblick över den fem år långa specialiseringstjänstgöringen.

Hans metod var att samla pappersdokument i en mapp och fylla i ett Excel-ark. Men mot slutet av specialiseringstjänstgöringen dök en osäkerhet upp. Hade han lyckats samla ihop alla delar som behövdes?

– Det blir mycket papper, kan bli oöverskådligt och det är väldigt mycket upp till ST-läkaren själv att se till att inget saknas. Vissa utbildningar finns det bara chans att göra en gång om året. Har man missat det kan man inte bli klar specialist, säger han och fortsätter:

– När jag plötsligt satt med mycket tid, kände jag att jag ville göra något åt det som jag varit så irriterad över så många gånger.

I tonåren byggde Tobias Svensson ett webbaserat journalprogram för optiker åt sina föräldrar som drev en liten optikbutik och innan han utbildade sig till läkare läste han programmering på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Jag skrev egentligen systemet till mig själv. Jag ville ha ett administrationsverktyg där man kunde ha allt samlat och som man kunde logga in i med telefonen.

Efter åtta månader av byggande och testande med hjälp av ST-kollegor och konsulter lanserade han STplan, ett mobilanpassat administrationsverktyg för utbildningsläkare som också kan användas av studierektorer och handledare.

I dag används det av några kliniker i Västra Götaland och en klinik i Västernorrland.

– Det har blivit väl mottaget. ST-läkarna tycker att det är skönt att ha allt samlat och att man kan dela sin utbildningsportfölj med sin handledare och studierektor, säger Tobias Svensson som numer är färdig specialist i anestesi- och intensivvård och arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Systemet innehåller bland annat möjlighet att få översikt över delmål, sammanfattning av tjänstgöringar, kurser och handledarsamtal, att fotografera intyg som automatiskt läses in med hjälp av textigenkänning, fylla i en loggbok och möjlighet för handledare att följa ST-läkarens progression. Det finns även en kalender där studierektorer kan få en överblick över samtliga ST-läkare på kliniken.

»Vi saknar i dag ett samlat och modernt system där ST-läkare, studierektorer och chefer kan följa alla ST-läkares utbildningsplan och utveckling«, skrev Sveriges yngre läkares förening (Sylf), och två skånska läkarföreningar i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte i november. På mötet beslutades det att Läkarförbundet ska arbeta för att Socialstyrelsen ska införa ett nationellt system som även ska kunna användas av AT- och BT-läkare.

Tobias Svensson hoppas att hans modell ska bli den efterfrågade lösningen. Han har byggt systemet så att det går att anpassa för att passa alla utbildningsläkare, specialiteter och ST-målbeskrivningar.

Läs också:

Bättre system efterfrågas för läkarnas ST-dokumentation