I mitten av april 2021 beslutade Region Halland att bara hallänningar skulle få boka vaccintid på nätet via Bank-ID-appen. Anledningen var att man upptäckt att personer folkbokförda i Västra Götaland bokade upp tider i Halland, där vaccintillgången var bättre. För att undvika vaccinturism begränsades möjligheten att boka tid.

En privatperson anmälde regionen till JO med argumentet att vaccinstoppet strider mot lagen om öppen och lika vård för alla.

Region Halland har uppgett att man inte nekat personer som är bosatta utanför regionen vaccination, utan bara begränsat möjligheten att boka digitalt. Det gjorde man för att smittspridningen i regionen var hög och efterfrågan på vaccin stor hos de egna invånarna.

Personer folkbokförda i andra regioner har fortfarande kunnat boka tid via telefon, men regionen uppger också att man i samband med telefonbokning uppmanat folk att vaccinera sig i den egna regionen.

Nu slår JO fast att vaccinbokningsstoppet strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Enligt JO står det klart att regionen genom sitt beslut har prioriterat sina egna invånare framför patienter från andra regioner.

– Jag har förståelse för att regionen fick problem när ett stort antal patienter från andra län valde att söka sig dit för att vaccinera sig. Det finns dock inte stöd i lagstiftningen för att göra skillnad mellan regionens egna invånare och andra patienter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla ges vård på samma villkor oavsett i vilken region patienten är folkbokförd, säger chefs-JO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

Enligt Erik Nymansson visar händelsen i Halland dock att finns det anledning att överväga om det behövs särskilda bestämmelser för hur vaccinationer under en pandemi ska hanteras. Beslutet överlämnas därför till regeringen och den särskilda utredning som har i uppdrag att se över smittskyddslagen och analysera behovet av särskilda bestämmelser inför framtida pandemier.