Flera regioner har på sista tiden slagit larm om personalbrist, bland annat på grund av regeln om familjekarantän. Med den kraftiga smittan som omikronvarianten lett till har många tvingats sitta i karantän i hemmet trots att de själva är utan symtom. Redan i slutet av december tillät Folkhälsomyndigheten regionerna att göra vissa avsteg från karantänsreglerna i fall då bemanningssituationen var kritisk. Samtidigt som smittspridningen ser ut att fortsätta öka väljer Folkhälsomyndigheten att lätta på regelverket ytterligare.

Den som insjuknar med bekräftad covid-19 kan nu gå tillbaka till jobbet efter fem dagar, i stället för sju, om personen är återställd och utan feber de sista två dagarna. För den som delar hushåll med någon som insjuknar gäller samma sak, fem dagar, i stället för som tidigare i sju dagar. Den kortare karantänstiden gäller dock bara för att möjliggöra en tidigare återgång till arbete och skola, inte för alla aktiviteter eller för den som kan arbeta hemma. Generellt gäller fortfarande 7-dagarsregeln.

Men tre grupper undantas helt från kravet på att stanna hemma från jobb eller skola, så länge de inte har symtom: de som har fått en tredje påfyllnadsdos, de som har haft covid-19 under de senaste tre månaderna och av arbetsgivaren utvalda personer med nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en lista över nyckelfunktioner som undantas från reglerna. Med på listan finns bland annat informations- och alarmeringscentraler som betjänar hälso- och sjukvården.

– De undantag vi har gjort rör några få nyckelpersoner, de som måste gå till jobbet för att inte hela verksamheten ska stanna av, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förra veckan genomfördes rekordmånga covidtester, över en halv miljon, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför under en övergångsperiod att prioritera ned testning av personer som inte behöver vara på plats på arbetet fysiskt för att minska på trycket.

Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Foto: Skärmdump från pressträffen

Hur det sköts kommer dock inte att kontrolleras utan det hela bygger på tillit, säger Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

– Om du inte behöver vara på plats på jobbet och du har bokat en tid, avboka den och låt någon annan som bättre behöver testtiden ta den i stället, säger hon.

Verksamheter inom vård och omsorg rekommenderas också att vidta riskreducerande åtgärder när smittspridningen är hög, exempelvis screening med antigentester.

1,7 miljoner svenskar har nu bekräftats smittade sedan pandemins början, och ännu ser kurvorna inte ut att plana ut. Den kraftiga smittökningen på sistone är dessutom troligen mycket större än vad siffrorna över de bekräftade fallen visar, eftersom testkapaciteten på många håll slagit i taket, menar Sara Byfors.

– En stor del av befolkningen riskerar att smittas de närmaste veckorna, säger hon.

 

Läs också: Flera regioner låter vårdpersonal jobba trots familjekarantän