Det var i december 2020 som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anmälde läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Bakgrunden är att läkaren två gånger dömts till fängelse i två månader för grovt rattfylleri. Händelserna inträffade 2015 och 2018.

HSAN gör bedömningen att det handlar om allvarlig brottslighet som påverkar förtroendet för läkaren. Nämnden pekar på att läkaren kört bil onykter i tätbebyggt område, att läkaren i båda fallen haft en hög promillehalt i blodet och att det rör sig om upprepad brottslighet.

Mot den bakgrunden beslutar HSAN att läkarens legitimation ska återkallas.