Enligt Folkhälsomyndighetens regler om familjekarantän ska den som har hushållskontakt med någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall. Därför ska personen också stanna hemma i minst sju dagar samt testa sig. En enkät utförd av TV4 tidigare i veckan visade dock att sex regioner låtit vårdpersonal gå till jobbet efter att Folkhälsomyndigheten lättat på reglerna om familjekarantän för regionerna. Samtidigt har en region öppnat för att göra detsamma och ytterligare fem regioner har svarat att de kan komma att införa den här typen av undantag från regelverket framöver.

Läkarförbundets förste vice ordförande Lars Rocksén menar att dessa avsteg visar hur illa arbetgivarna inom vården skött sin kompetensförsörjning under lång tid.

– Det är väldigt tydligt att det saknas personal på kritiska poster inom vården, vi går på minimibemanning inom många sektorer. Hittills har det bara fungerat för att vårdpersonal av tradition går in och hjälper till vid till exempel sjukdom, överbeläggningar och semesterledigheter, säger han.

Region Uppsala är en av de regioner där ett fåtal anställda blivit ombedda att jobba trots sjuka familjemedlemmar. Undantag görs dock endast i fall där medarbetaren är trippelvaccinerad, alternativt dubbelvaccinerad och med genomgången covidinfektion, och även har testat sig. Men tillförlitligheten på snabbtesterna är inte hundraprocentig. Läkartidningen har tidigare rapporterat om att många kan få falskt negativa svar. Därmed skulle det också kunna finnas en risk för att personal bär med sig smitta till jobbet.

– Det där är något som varje enhet behöver ta hänsyn till. Men vi är samtidigt vana vid att jobba med smittförande människor, vi har arbetat med den här smittan under närmare två år. Det är få platser som haft stora utbrott inom personalstyrkan, vilket också visar att skyddsrutinerna faktiskt har ganska god effekt, säger Lars Rocksén.

Värre är att regionerna med dessa undantag sänder dubbla budskap till gemene man, menar han.

– Hur ska vi få allmänheten att förstå vikten av de föreskrifter och regler som finns om regionerna själva gör avsteg från dem? De borde föregå med gott exempel i stället för att tvingas göra avsteg för att de misskött kompetensförsörjningen.

I Region Stockholm har personalen just fått information om hur avsteg ska kunna göras från direktiven om familjekarantän. Där har ledningen bland annat hänvisat till en amerikansk studie bland trippel- samt dubbelvaccinerade med genomgången infektion, som visat att man kan minska karantänen från sju till fem dagar utan att riskera att sprida smitta. Johan Styrud är ordförande i Stockholms läkarförening och styrelseledamot i Läkarförbundet.

– Jag vet inte riktigt vad jag tycker, men man får nog titta på vetenskapen – att dra ner på karantänstiden till fem dagar känns inte helt fel, säger han.

På Danderyds sjukhus, där Johan Styrud jobbar, är vissa vårdenheter så hårt pressade att man kommer att tvingas till avsteg för att hålla igång operation, röntgen och Iva, menar han.

– Det är en dålig lösning, men bättre än ingen lösning alls. Men jag förstår att man måste införa undantagsregler, för det är enormt mycket sjukdomar bland personalen på sjukhuset.

Läs också:
Flera regioner låter personal jobba trots familjekarantän