Läkarstudenten har gått in i Region Västernorrlands journalsystem och olovligen tittat i sin egen patientjournal, samt en journal som tillhör en kvinna som han tidigare har haft en relation med. Händelserna har inträffat under studentens verksamhetsförlagda utbildning. Nu döms läkarstudenten för dataintrång, med böter som påföljd.

Läkarstudenten nekar till brott och har överklagat tingsrättens dom.

Läkarstudenten fick ta en paus från studierna förra terminen i väntan på att händelsen skulle utredas, enligt Magnus Hultin som är vicedekan och tidigare programansvarig vid läkarutbildningen i Umeå. Nu har studenten återupptagit läkarstudierna.

Magnus Hultin har följt ärendet och har haft flera samtal med studenten om händelsen.

– Han har gett oss en förklaring och är djupt ångerfull. Det som skett är väldigt tråkigt, säger han.

Läkarstudenten i fråga har, liksom övriga läkarstudenter, fått undervisning i vilka sekretessregler som gäller inom hälso- och sjukvården och han har även skrivit på en särskild sekretessförbindelse, enligt Umeå universitet.

Eftersom straffvärdet är så pass lågt kommer universitetet inte att vidta några särskilda åtgärder. Det innebär att läkarstudenten får slutföra läkarstudierna.

– Det blir ingen dubbel process utöver den rättsliga, säger Magnus Hultin.

Enligt patientdatalagen (2008:355) får den som arbetar hos en vårdgivare inte ta del av dokumenterade uppgifter om en patient, om det inte behövs för vårdarbetet. Det gäller även ens egen och anhörigas journaler.