2019 fick nämnderna i regionstyrelsen i Örebro län uppdraget att genomföra en plan för att få ekonomin i balans. Som en del av det sågs jourlinjerna i sjukvården över för att utröna om det gick att ställa om mer vård mot enbart verksamhet dagtid.

Det fick betydelse för akuten vid Lindesbergs lasarett. Sedan september 2020 har den primära jourlinjen för ortopedi och kirurgi nattetid mellan klockan 21 och 07 varit stängd. Den typen av vård har i första hand hänvisats till akutmottagningarna i Örebro eller Karlskoga.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppföljning i somras visade att man sparat pengar utan att verksamheten påverkats negativt. Däremot var det svårt att »med säkerhet urskilja vad som är effekt av pandemin och vad som hör ihop med jourförändringen«.

Men förändringen fick kritik både från invånarna och professionen. Örebro läns läkarföreningen lyfte aspekten om lika tillgänglighet till vård i hela regionen och påpekade att läkarna på medicinkliniken i Lindesberg har fått dra ett tyngre lass.

Och nu, med start måndagen den 17 januari, förstärks bemanningen på akutmottagningen för att ortopedi- och kirurgipatienter ska få läkarbedömning också nattetid. Bakgrunden är att hälso- och sjukvårdsdirektören i september fick uppdraget av hälso- och sjukvårdsnämnden att hitta en lösning som möjliggjorde att alla patienter kunde få hjälp.

Läkarföreningen välkomnar att akutmottagningen återgår till samma kapacitet som tidigare.

– Vi var redan från början oeniga med beslutet om indragna jourlinjer. Nu är vi nöjda med att man sett att de behöver komma tillbaka, säger Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening.

– Egentligen blir det som det var förut. Det är inga avgörande skillnader mot där man var innan.

En annan förändring är att avdelningen för medicin och geriatrik ökar antalet vårdplatser från 19 till 24. Det ska ytterligare förstärka omhändertagandet i den norra länsdelen.

 

Läs även:

Region Örebro län: Avskaffade jourlinjer sänkte inte kvaliteten