– Vårdens personal gör otroliga insatser, men under pandemin har det blivit tydligt att de behöver bättre förutsättningar. Vårdplatserna behöver bli fler och primärvården behöver byggas ut, sa socialminister Lena Hallengren (S) under en presskonferens på fredagen.

Summan på drygt 11 miljarder kronor som i år ska ge en vitamininjektion åt vården är känd sedan tidigare, men först på fredagen stod det klart hur pengarna ska fördelas. Under presskonferensen presenterades fyra fokusområden: God och nära vård med primärvården som nav, ökad tillgänglighet, sammanhållen jämlik och säker vård, samt en personcentrerad, tillgänglig och jämlik förlossningsvård.

Området god och nära vård får största delen av den sammanlagda summan, totalt drygt 6 miljarder. Ett mål är att 55 procent av den svenska befolkningen ska ha en fast läkarkontakt vid årsskiftet. I  fokusområdet ingår också bland annat 250 miljoner vikta till fler VFU-platser för sjuksköterskor och 500 miljoner till insatser för fler specialistsjuksköterskor.

– För att kunna bemanna vården med den kompetens som behövs både nu och i framtiden krävs fortsatta satsningar på kompetensutveckling, sa Marie Morell (M), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Dessutom ska 2,1 miljarder gå till att skapa en bättre arbetsmiljö inom vården och minska behovet av inhyrd personal.

Under övriga områden ska 3 miljarder gå till att öka tillgängligheten, bland annat med en särskild pott för att minska andelen patienter som väntat över 180 dagar på vård. 380 miljoner ska gå till en sammanhållen, jämlik och säker vård, varav 100 miljoner ska pytsas in av regionerna själva. Därutöver ska vården kring graviditet, förlossning och eftervård stärkas med 1,4 miljarder.

Hur många fler vårdplatser som miljardförstärkningarna kan ge vill dock Lena Hallengren inte säga.

– När du frågar om antal är inte det något vi har landat i. Men jag tror att kostymen behöver bli större.